Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 3/12/2016

03:41 08/12/2016

Chuyên cần ngày 3/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN NHƯ THỦY LINH

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

2

PHẠM LINH CHI

10A1

nghỉ học

3

ĐỖ QUỲNH TRANG

10D1

nghỉ học

4

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học tiết 4,5

5

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

nghỉ học

6

PHẠM QUỲNH MAI

10D2

nghỉ học có phép 45 phút

7

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

10D5

nghỉ học

8

NGUYỄN HOÀNG ANH KHÔI

10D6

nghỉ học

9

ĐỖ THANH AN

10D7

nghỉ học

10

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học

11

NGUYỄN KHÁNH ĐỨC

10D8

nghỉ học

12

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

đi học muộn 10 phút

13

LÊ HỮU MINH LIÊM

10D9

nghỉ học

14

LÊ MINH SƠN

10D9

vào muộn 10 phút

15

NGUYỄN MỸ HẠNH

10D9

nghỉ học

16

NGUYỄN TUẤN HUY

10D9

nghỉ học

17

ĐINH DIỆU HỒNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

18

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

19

NGÔ QUANG DŨNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

20

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

21

TRẦN ĐỨC HOÀNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

22

NGUYỄN MINH QUANG

11A2

nghỉ học

23

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học

24

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học học tăng cường

25

NGUYỄN DIỄM QUỲNH

11D1

đi học muộn 15 phút học tăng cường

26

VƯƠNG THIÊN TRANG

11D1

đi học muộn 15 phút học tăng cường

27

ĐẶNG THUỲ LINH

11D2

nghỉ học

28

LƯƠNG NGỌC DIỆP

11D2

vào muộn 25 phút học tăng cường

29

NGUYỄN DIỆU MY

11D2

nghỉ học học tăng cường

30

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

31

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

32

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

33

TRẦN ANH THƯ

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

34

TRỊNH THUÝ QUYÊN

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

35

VŨ THU UYÊN

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

36

NGUYỄN MINH NGỌC B

11D9

nghỉ học

37

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học học tăng cường

38

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

39

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học

40

TẠ HOÀNG DUY

12A1

nghỉ học học tăng cường

41

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

12A2

nghỉ học

42

LÊ THU HẰNG

12A2

nghỉ học

43

NGUYỄN VÂN ANH

12A3

đi học muộn

44

NGUYỄN ANH TÚ

12A4

nghỉ học

45

NGUYỄN HOÀNG PHONG

12A4

nghỉ học

46

CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ

12A6

nghỉ học giờ Tin học

47

LÊ CAO TÙNG LÂM

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

48

VŨ DIỆU LINH

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

49

VŨ HẢI BẰNG

12A6

nghỉ học giờ Tin học

50

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1,2,3 học tăng cường

51

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

52

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1,2,3 học tăng cường

53

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học tiết 1,2,3 học tăng cường

54

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

55

MAI HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học học tăng cường

56

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

57

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học

58

NGUYỄN HOÀNG MAI

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

59

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học tiết 1,2,3 học tăng cường

60

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

61

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

62

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1,2,3 học tăng cường

63

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học học tăng cường

64

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học

65

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học

66

LÊ MINH CHÂU

12D2

nghỉ học có phép 45 phút

67

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học

68

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

69

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học học tăng cường

70

NGUYỄN QUỲNH MAI

12D2

nghỉ học học tăng cường

71

NGUYỄN QUỲNH MAI

12D2

nghỉ học

72

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

12D2

nghỉ học học tăng cường

73

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

74

PHẠM THỊ DIỆU ANH

12D2

nghỉ học học tăng cường

75

PHAN TUỆ NHI

12D2

nghỉ học học tăng cường

76

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học

77

TRẦN QUANG HUY

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

78

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

79

NGUYỄN PHẠM VŨ LONG

12D4

nghỉ học

80

NGUYỄN QUANG HUY A

12D4

nghỉ học

81

BÙI VÂN ANH

12D7

nghỉ học

82

DƯ TUYẾT TRINH

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

83

NGUYỄN THỊ MINH ANH

12D7

nghỉ học

84

PHẠM PHƯƠNG LINH

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

85

PHẠM PHƯƠNG LINH

12D7

nghỉ học

86

PHẠM TUẤN MINH

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

87

PHƯƠNG CẨM TÚ

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

88

TRIỆU THƯỢNG NAM

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

89

NGUYỄN NGUYỄN TƯỜNG NHI

12D8

nghỉ học

90

TRẦN QUẾ ANH

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374