Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/04/2015

02:48 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TẠ HOÀNG DUY 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
2 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
3 VŨ LAN BÌNH 10A2 Đi học muộn ca sáng.
4 NGUYỄN NGỌC TRÂM 10A2 Đi học muộn ca sáng.
5 ĐINH DIỆP ANH 10A2 Đi học muộn ca sáng.
6 LÊ THU HẰNG 10A2 Đi học muộn ca sáng.
7 LÊ MINH KHANG 10A2 Đi học muộn ca sáng.
8 NGUYỄN TRÍ HIẾU 10A2 Đi học muộn ca sáng.
9 PHẠM VI ANH 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
10 ĐOÀN KHÁNH MINH 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
11 NGUYỄN DUY ANH TUẤN 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
12 HOÀNG MINH ĐỨC 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
13 NGUYỄN HẢI NAM 10A4 Nghỉ học.
14 CHU THANH HẰNG 10A6 Nghỉ học.
15 DƯƠNG THU NGÂN 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
16 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
17 NGUYỄN ĐỨC DUY 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
18 PHAN TUỆ NHI 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
19 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Đi học muộn ca sáng.
20 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Đi học muộn.
21 BÙI THỊ THU VÂN 10D5 Đi học muộn.
22 HOÀNG NHẬT LỆ 10D5 Đi học muộn.
23 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 10D9 Nghỉ học giờ GDQP.
24 NGUYỄN NHƯ NGỌC 10D9 Nghỉ học.
25 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học.
26 ĐỖ HOÀNG TÙNG 11D3 Nghỉ học.
27 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B 11D4 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741