Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/09/2015

03:22 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 BÙI HÀ DIỆU LINH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 HOÀNG TRÂM ANH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
4 HỒ QUANG MINH 10A3 Đi học muộn.
5 NGÔ TUẤN HÀ 10A4 Đi học muộn.
6 VŨ THU HÀ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
7 LÊ MỸ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
8 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 LƯU VÂN HƯƠNG 10D1 Nghỉ học tiết 3.
10 TRẦN THU TRANG 10D1 Nghỉ học tiết 3.
11 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 10D1 Vắng mặt đầu giờ tiết 1.
12 TRỊNH VÂN ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
13 LÊ THỊ BÍCH HỒNG 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
14 NGUYỄN KIM QUYÊN 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
15 VŨ THU TRANG 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
16 ĐỖ LÊ NHẬT VI 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
17 MAI HẢI ANH 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
18 NGÔ ĐỨC ANH B 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
19 ĐỖ TRUNG HIẾU 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
20 NGUYỄN MINH SƠN 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
21 TẠ THANH THẢO 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
22 TẠ XUÂN TOÀN 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
23 ĐINH QUỐC ANH 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
24 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
25 TRỊNH MINH HOÀNG 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
26 CHU THANH HẰNG 11A6 Nghỉ học.
27 VŨ MINH QUANG 11A6 Nghỉ học.
28 LẠI ANH THƯ 11D1 Đi học muộn học tăng cường.
29 ĐẶNG THANH HUYỀN 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường..
30 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường..
31 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường..
32 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường..
33 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường..
34 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường..
35 PHAN TUỆ NHI 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
36 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
37 PHAN TUỆ NHI 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường..
38 LÊ PHƯƠNG LINH 11D5 Nghỉ học.
39 NGUYỄN TRÀ MY 11D5 Nghỉ học.
40 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
41 NGUYỄN DƯƠNG LY 11D6 Nghỉ học tiết 3.
42 PHẠM THANH HẰNG 11D9 Nghỉ học giờ GDQP.
43 NGUYỄN MAI LINH 11D9 Nghỉ học giờ GDQP.
44 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D9 Nghỉ học giờ GDQP.
45 TRẦN THANH HIỀN 12A4 Nghỉ học.
46 TRẦN THANH HUYỀN 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
47 BÙI TRUNG KIÊN 12D1 Đi học muộn.
48 VŨ QUỐC MINH 12D1 Đi học muộn.
49 NGUYỄN KIỀU ANH 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
50 LÊ MAI ANH 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
51 PHAN LONG HẢI 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
52 NGUYỄN MINH KHUÊ 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
53 TẠ VĂN LINH 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
54 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
55 TẠ HƯƠNG QUỲNH 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
56 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
57 HOÀNG HẠNH DUNG 12D3 Nghỉ học.
58 LÊ THU PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học tiết 1.
59 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Đi học muộn.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741