Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 24/10/2016

20:32 26/10/2016

Chuyên cần ngày 24/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ NGỌC PHƯỢNG

10A2

nghỉ học tiết 1 giờ Tin học

2

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

nghỉ học học tăng cường

3

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

nghỉ học

4

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

5

NGÔ THỦY CHI

10D5

nghỉ học

6

TRẦN KHẢ THƯ

10D7

nghỉ học

7

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

8

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

9

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

10

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

11

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

13

NGUYỄN THẾ LONG HẢI

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

15

PHẠM MINH KHÔI

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

17

TÔ TRANG LINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

18

TRẦN CHÍ MINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

19

BÙI VĨNH PHONG

11A4

nghỉ học

20

PHẠM TRÀ MI

11D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

21

VŨ THU TRANG

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

23

QUÁCH HÀ TRANG

11D9

nghỉ học

24

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học

25

LÊ THU HẰNG

12A2

nghỉ học

26

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

27

TRỊNH MINH HOÀNG

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

28

VŨ VĂN ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

29

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1

30

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học

31

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học

32

NGUYỄN THỊ LAN ANH

12D6

nghỉ học

33

NGUYỄN QUANG HUY

12D7

nghỉ học

34

NGUYỄN MỸ LINH

12D8

nghỉ học

35

 

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374