Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 23/11/2016

14:03 02/12/2016

Chuyên cần ngày 23/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÃ MINH TRUNG

10A4

nghỉ học

2

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

10A5

đi học muộn

3

NGUYỄN QUANG ANH

10A5

đi học muộn

4

TRẦN HOÀNG LÂN

10A5

đi học muộn giờ Tin học

5

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

6

NGUYỄN ANH ĐỨC

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

7

NGUYỄN BỘI TRÂN

10D1

nghỉ học học tăng cường

8

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

nghỉ học

9

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

10

TÔ HOÀNG YẾN NHI

10D1

nghỉ học học tăng cường

11

TRẦN TUẤN MINH

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

12

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

10D10

nghỉ học

13

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

14

NGUYỄN VÂN HUỆ LINH

10D2

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

15

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

16

PHẠM HỒNG ANH THƯ

10D6

nghỉ học

17

NGUYỄN KHÁNH LY

10D7

nghỉ học

18

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

nghỉ học

19

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

20

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

21

PHẠM HÀ TRANG

11A2

nghỉ học

22

DƯƠNG HỒNG HẠNH

11A3

nghỉ học

23

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

đi học muộn

24

LÊ ANH ĐỨC

11A3

đi học muộn

25

LÊ TRÀ MY

11A3

đi học muộn

26

PHẠM CHÍ TÔN

11A3

đi học muộn

27

PHẠM MINH KHÔI

11A3

đi học muộn

28

PHAN VŨ ANH

11A3

đi học muộn

29

ĐẶNG TUẤN GIANG

11A4

nghỉ học

30

ĐÀO QUANG PHÚC

11A4

đi học muộn giờ Tin học

31

ĐÀO THANH TÙNG

11A4

nghỉ học

32

NGUYỄN TRUNG HIẾU

11A4

nghỉ học giờ Tin học

33

NGUYỄN TUẤN THÀNH B

11A4

nghỉ học giờ Tin học

34

PHẠM HOÀNG LONG

11A4

nghỉ học

35

TRỊNH QUANG HUY

11A4

nghỉ học giờ Tin học

36

TRỊNH QUANG HUY

11A4

nghỉ học

37

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

nghỉ học giờ Tin học

38

LÊ HOÀNG KIM NGÂN

11A5

nghỉ học

39

NGUYỄN CÔNG LÂM

11A5

nghỉ học giờ Thể dục

40

NGUYỄN TRẦN THỊ MINH NGỌC

11A5

nghỉ học

41

TRẦN DŨNG

11A5

nghỉ học giờ Thể dục

42

TRẦN DŨNG

11A5

nghỉ học

43

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

44

TRẦN THU TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

45

TRẦN VIỆT NỮ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

46

ĐỖ THU THẢO

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

47

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

nghỉ học học tăng cường

48

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

49

NGÔ ĐỨC HIẾU

11D2

vào muộn 30 phút học tăng cường

50

NGÔ ĐỨC HIẾU

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

51

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

52

NGUYỄN DIỆU MY

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

53

NGUYỄN DIỆU MY

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

54

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

55

TRẦN GIA LONG

11D2

nghỉ học học tăng cường

56

TRẦN GIA LONG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

57

VŨ THU UYÊN

11D2

nghỉ học học tăng cường

58

VŨ THU UYÊN

11D2

nghỉ học

59

VŨ THU UYÊN

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

60

ĐỖ NHƯ HOÀNG LAN

11D5

nghỉ học giờ Thể dục

61

NGUYỄN HOÀNG YẾN

11D5

nghỉ học giờ Thể dục

62

NGUYỄN THANH THUỶ

11D5

nghỉ học giờ Thể dục

63

NGUYỄN TRÚC QUỲNH

11D5

nghỉ học giờ Thể dục

64

PHẠM ÁNH DƯƠNG

11D9

nghỉ học

65

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

nghỉ học

66

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

67

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

nghỉ học

68

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

69

ĐẶNG NHẬT VŨ

12A3

nghỉ học giờ Tin học

70

HÀ TIẾN ĐẠT

12A3

nghỉ học giờ Tin học

71

LÊ HỮU THÀNH

12A3

nghỉ học giờ Tin học

72

LÊ MINH KHANG

12A3

nghỉ học giờ Tin học

73

NGÔ ĐĂNG MINH

12A3

nghỉ học giờ Tin học

74

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học giờ Tin học

75

NGÔ ĐỨC ANH B

12A3

nghỉ học giờ Tin học

76

NGUYỄN ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học giờ Tin học

77

NGUYỄN HẢI PHƯƠNG

12A3

nghỉ học giờ Tin học

78

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

nghỉ học giờ Tin học

79

NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

12A3

nghỉ học giờ Tin học

80

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

nghỉ học giờ Tin học

81

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

nghỉ học giờ Tin học

82

CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ

12A6

nghỉ học

83

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 1

84

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

85

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học

86

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

87

LÊ PHƯƠNG LINH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

88

LÊ PHƯƠNG LINH

12D5

nghỉ học

89

MAI THU PHƯƠNG

12D5

nghỉ học giờ Tin học

90

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741