Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 22/1/2015

03:53 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 22/1/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung nhắn
1 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 NGUYỄN ĐĂNG KIÊN 10A1 Nghỉ học tăng cường.
3 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
4 VŨ PHAN QUÂN 10A1 Nghỉ học.
5 NGUYỄN ĐĂNG KIÊN 10A1 Nghỉ học.
6 VŨ CHÍ BẰNG 10A3 Nghỉ học.
7 NGUYỄN NGỌC MAI LAN 10D1 Nghỉ học tăng cường.
8 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
9 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Nghỉ học tăng cường.
10 PHẠM PHƯƠNG THẢO 10D1 Nghỉ học.
11 LẠI ANH THƯ 10D1 Nghỉ học.
12 NGUYỄN BÁ HOÀNG ANH 10D2 Nghỉ học.
13 TRẦN NGỌC MINH 10D5 Nghỉ học tiết 1.
14 PHẠM TUẤN MINH 10D7 Nghỉ học.
15 AN NHẬT QUANG 11A4 Nghỉ học.
16 BẠCH TRỌNG HIẾU 11A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
17 LÊ SƠN HOÀNG 11A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
18 LÊ THANH HƯƠNG 11A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
19 TÔ PHƯƠNG NGỌC 11A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
20 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11D2 Nghỉ học.
21 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học.
22 NGUYỄN THU TRANG B 11D3 Nghỉ học.
23 TRẦN QUẾ ANH 11D3 Nghỉ học.
24 PHẠM THU PHƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
25 ĐỖ PHƯƠNG ANH 11D7 Nghỉ học.
26 TRẦN TIỂU XUÂN 11D8 Nghỉ học.
27 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 11Q1 Nghỉ học.
28 NGUYỄN TUẤN DŨNG A 11Q1 Nghỉ học.
29 PHẠM ĐỨC DUY 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
30 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
31 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Nghỉ học tăng cường.
32 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học tăng cường.
33 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
34 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn.
35 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
36 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học.
37 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học.
38 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn.
39 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường.
40 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học tăng cường.
41 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học tăng cường.
42 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường.
43 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường.
44 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12A2 Nghỉ học.
45 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học.
46 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn.
47 LÊ CÔNG THÁI 12A3 Nghỉ học.
48 HOÀNG NGỌC TRÂM 12A6 Nghỉ học.
49 TRẦN THỊ THU HÀ 12A6 Đi học muộn.
50 BÙI BẢO HÀ 12D2 Nghỉ học có phép.
51 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học có phép.
52 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
53 NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 12D4 Nghỉ học.
54 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Nghỉ học.
55 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
56 NGUYỄN QUỲNH ANH 12D4 Nghỉ học.
57 TRẦN THỊ HÀ VY 12D5 Nghỉ học.
58 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 12D5 Nghỉ học.
59 PHÙNG MINH HƯƠNG 12D5 Đi học muộn.
60 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
61 MAI THU TRÀ 12D6 Nghỉ học tiết 1.
62 TRẦN MINH THẢO 12D6 Nghỉ học.
63 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
64 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12Q2 Đi học muộn.
    12D1 Tiết 4 cô Giang (Hóa) dạy thay cô Quế (Hóa).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741