Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 23/12/2016

08:01 12/01/2017

Chuyên cần ngày 23/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

BÙI THỊ HẠNH

10A1

nghỉ học

2

ĐOÀN HUY TUẤN

10A4

nghỉ học

3

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học tiết 1,2

4

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

10D10

đi học muộn 10 phút

5

BÙI NGỌC HUYỀN

10D4

nghỉ học giờ Tin học

6

VŨ TRÀ GIANG

10D4

nghỉ học

7

PHẠM HỒNG ANH THƯ

10D6

nghỉ học

8

PHAN TUẤN NGUYÊN

10D6

nghỉ học giờ Thể dục

9

NGUYỄN HÀ LINH

10D8

nghỉ học

10

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học

11

NGUYỄN HƯƠNG LY

10D9

nghỉ học

12

UÔNG HƯƠNG LY

11A2

nghỉ học

13

ĐẶNG ANH TÚ

11A3

đi học muộn

14

NGUYỄN VŨ NHẬT LINH

11A3

đi học muộn

15

PHẠM CHÍ TÔN

11A3

nghỉ học

16

PHAN QUANG HÙNG

11A3

đi học muộn

17

NGUYỄN QUỲNH TRANG

11D8

nghỉ học

18

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

11D9

nghỉ học

19

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

nghỉ học

20

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học

21

ĐOÀN THỊ MINH ÁNH

12A2

nghỉ học

22

LƯƠNG ĐỨC NAM

12A3

nghỉ học

23

NGUYỄN THÙY NGÂN

12A3

nghỉ học

24

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

nghỉ học

25

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

nghỉ học

26

DƯƠNG VŨ DŨNG

12A6

nghỉ học

27

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học

28

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

đi học muộn 5 phút

29

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

30

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học có phép 45 phút

31

PHAN MỸ LINH

12D5

nghỉ học

32

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học

33

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học giờ Tin học

34

NGUYỄN NGỌC MINH

12D6

nghỉ học giờ Tin học

35

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B

12D6

nghỉ học giờ Tin học

36

TRẦN THÙY LINH B

12D6

nghỉ học giờ Tin học

37

VĂN NGUYỆT MINH

12D6

nghỉ học giờ Tin học

38

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học giờ Tin học

39

VŨ THU ANH

12D6

nghỉ học giờ Tin học

40

PHẠM NGUYỄN THANH PHƯƠNG

12D7

nghỉ học

41

ĐÀM HỒNG NGỌC

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

42

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

43

ĐỖ THỊ TRÀ MY

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

44

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

45

NGUYỄN GIANG HOÀI

12D8

nghỉ học

46

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

47

TRẦN HỒNG NHUNG

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

48

BÙI HOÀNG ANH

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374