Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 22/9/2016

14:50 22/09/2016

Chuyên cần ngày 22/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

TRẦN TUẤN MINH

10D1

nghỉ học

2

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

10D7

nghỉ học giờ Tin học

3

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

10D7

nghỉ học

4

ĐOÀN NGUYỄN HUYỀN MY

10D8

nghỉ học

5

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

6

LÊ HỮU MINH LIÊM

10D9

nghỉ học

7

TRẦN TRUNG KIÊN

10D9

nghỉ học

8

TRẦN NHẬT HỒNG

11A1

nghỉ học

9

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

nghỉ học

10

ĐẶNG TUẤN SƠN

11A4

vào muộn

11

KHÚC HẢI DƯƠNG

11A4

vào muộn

12

NGUYỄN TRUNG HIẾU

11A4

vào muộn

13

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

vào muộn

14

DOÃN TRUNG DŨNG

11A5

nghỉ học

15

ĐẶNG NGUYỄN TUẤN KIỆT

11D4

nghỉ học

16

ĐỖ HOÀNG TÙNG

11D4

nghỉ học

17

NGUYỄN HOA LY

11D4

vào muộn

18

NGUYỄN NGỌC VÂN CHI

11D4

vào muộn

19

PHẠM THẨM KHÁNH VÂN

11D4

vào muộn

20

PHÙNG KIM NGÂN

11D4

vào muộn

21

TĂNG PHƯƠNG KHÁNH

11D4

vào muộn

22

TRẦN KỲ DUYÊN

11D4

vào muộn

23

HOÀNG MINH KHUÊ

11D5

nghỉ học

24

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

25

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

26

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

27

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

28

CHU BÁCH TÙNG

12A4

nghỉ học

29

NGUYỄN HẢI NAM

12A4

nghỉ học

30

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

31

NGUYỄN CẨM NHUNG

12A6

đi học muộn

32

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học học tăng cường

33

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

34

ĐẶNG THANH HUYỀN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

35

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

36

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học học tăng cường

37

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

38

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

39

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

không 10 phút học tăng cường

40

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

41

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

42

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

43

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

44

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

45

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

46

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

47

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

48

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

49

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học học tăng cường

50

LÊ DƯƠNG MINH NGỌC

12D4

nghỉ học

51

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

nghỉ học

52

VŨ NGỌC ĐỨC

12D4

đi học muộn

53

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học

54

NGHIÊM NGỌC MAI

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

55

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

12D8

nghỉ học

56

NGUYỄN MINH ANH

12D8

nghỉ học

57

TRẦN THU TRANG

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374