Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/01/2016

03:58 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGÔ QUANG DŨNG 10A1 Vào học muộn 35- học tăng cường.
2 BÙI TRẦN THANH TÙNG 10A1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
3 LÊ GIA HUY 10A1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
4 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
5 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Nghỉ học.
6 NGUYỄN QUANG ANH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
7 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
8 NGUYỄN VIẾT HUY KHÔI 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
9 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
10 TRẦN NHẬT HỒNG 10A1 Vào học muộn 10- học tăng cường.
11 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 10A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
12 HOÀNG THU HÀ 10A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
13 NGUYỄN CHÍ KIÊN 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
14 NGUYỄN CHÍ KIÊN 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
15 VŨ THANH THU 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
16 VŨ THANH THU 10D1 Nghỉ học.
17 VƯƠNG THIÊN TRANG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
18 ĐÀO THU TRÀ 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
19 LƯƠNG NGỌC DIỆP 10D2 Vào học muộn 5- học tăng cường.
20 NGUYỄN GIA LINH 10D2 Nghỉ học tiết 2 - học tăng cường.
21 NGUYỄN MINH NGỌC 10D2 Nghỉ học tiết 2 - học tăng cường.
22 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 10D2 Nghỉ học tiết 2 - học tăng cường.
23 TẠ DIỆP NGUYÊN ANH 10D2 Nghỉ học tiết 3 - học tăng cường.
24 TRỊNH VÂN ANH 10D2 Nghỉ học tiết 3 - học tăng cường.
25 VŨ THU TRANG 10D2 Vào học muộn 15- học tăng cường.
26 HOÀNG NGUYỄN MINH THƯ 10D4 Đi học muộn.
27 PHẠM ANH THƯ 10D6 Nghỉ học.
28 NGÔ NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 10D8 Nghỉ học.
29 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ học.
30 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học.
31 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
32 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Vào học muộn 15- học tăng cường.
33 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào học muộn 10- học tăng cường.
34 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11A1 Vào học muộn 45- học tăng cường.
35 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học.
36 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Vào học muộn 15- học tăng cường.
37 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 11A1 Nghỉ học.
38 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
39 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Vào học muộn 10- học tăng cường.
40 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Vào học muộn 10- học tăng cường.
41 NGUYỄN HỒNG NGỌC 11A3 Nghỉ học.
42 ĐẶNG SƠN TÙNG 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
43 ĐỖ THU PHƯƠNG 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
44 NGUYỄN DƯƠNG MINH TRÍ 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
45 NGUYỄN HOÀNG PHONG 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
46 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
47 NGUYỄN TẤN DŨNG 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
48 NGUYỄN TIẾN DŨNG 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
49 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
50 TĂNG THU THẢO 11A6 Nghỉ học.
51 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học.
52 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
53 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 11D1 Nghỉ học tiết 4, 5.
54 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
55 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học tiết 4, 5.
56 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Vắng trong lớp tiết 1 - học tăng cường.
57 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
58 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
59 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
60 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
61 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
62 NGUYỄN HOÀNG MAI 11D1 Nghỉ học.
63 NGUYỄN HOÀNG MAI 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
64 NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH 11D1 Vắng trong lớp tiết 1 - học tăng cường.
65 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
66 RU FI NO 11D1 Nghỉ học tiết 1, 2 - học tăng cường.
67 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 5.
68 NGUYỄN TUẤN KIỆT 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
69 TRẦN HỒNG ANH 11D2 Vào học muộn 5- học tăng cường.
70 BÙI THỊ THU VÂN 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
71 ĐẶNG QUỐC HUY 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
72 ĐINH PHƯƠNG LINH 11D3 Nghỉ học.
73 DƯƠNG NGỌC ÁNH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
74 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
75 HOÀNG NHẬT LỆ 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
76 LÊ PHƯƠNG LINH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
77 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
78 PHẠM THUỲ TRANG 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
79 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
80 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
81 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
82 TRƯƠNG QUỲNH ANH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
83 NGUYỄN MỸ LINH 11D8 Nghỉ học.
84 TRẦN QUẾ ANH 11D8 Nghỉ học.
85 NGUYỄN MINH ANH 12A1 Nghỉ học.
86 LẠI PHƯƠNG MY 12A1 Nghỉ học.
87 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 nghỉ học tiết 1
88 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học.
89 NGUYỄN THÙY LINH 12A6 Nghỉ học.
90 NGUYỄN VĂN HIẾU 12A6 Nghỉ học.
91 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 nghỉ học tiết 1
92 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn.
93 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 12D2 Nghỉ học.
94 NGUYỄN THU PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
95 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học.
96 PHAN MINH NGUYỆT 12D3 Nghỉ học.
97 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
98 VÕ HỒ NGỌC DUNG 12D4 Nghỉ học.
99 NGUYỄN THÁI HIỀN 12D5 Nghỉ học.
100 ĐINH HỒNG NHUNG 12D6 Nghỉ học.
101 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Nghỉ học.
102 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 12D6 Nghỉ học.
103 HOÀNG BẢO NGỌC 12D7 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
104 HOÀNG NGUYỄN BẢO SƠN 12D7 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
105 NGUYỄN HOÀI MI 12D7 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
106 TÔ ĐỨC TRUNG 12D7 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
107 NGUYỄN MINH NGỌC 12D8 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
108 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Đi học muộn 30.
109 VÕ HỒNG PHÚC 12D8 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
110 LÊ NAM TRUNG 12Q1 Nghỉ học.
111 PHẠM VIỆT CƯỜNG 12Q1 Nghỉ học.
112 TRẦN KIM PHƯỢNG 12Q1 Nghỉ học.
113 TRỊNH LÊ ANH MINH 12Q1 Nghỉ học.
114 VŨ ĐỖ THÀNH LONG 12Q1 Nghỉ học tiết 1.
    11D1 Tiết 2: cô Hoan nghỉ

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374