Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/01/2016

03:58 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRẦN THẢO ĐAN 10A2 Nghỉ học.
2 VŨ PHƯƠNG ANH 10A3 Nghỉ học.
3 PHẠM LINH CHI 10A3 Nghỉ học.
4 NGUYỄN VINH 10A3 Nghỉ học.
5 NGUYỄN TUẤN THÀNH 10A4 Nghỉ học.
6 ĐẶNG TUẤN GIANG 10A4 Nghỉ học.
7 TRỊNH QUANG HUY 10A4 Nghỉ học.
8 TÔ MINH HẢI 10A5 Nghỉ học.
9 NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ 10D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
10 ĐÀO NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học.
11 NGUYỄN TƯỜNG VY ANH 10D2 Nghỉ học.
12 LÊ NGUYỄN SƠN TÙNG 10D3 Đi học muộn giờ Tin học.
13 LƯU VIỆT HƯNG 10D3 Đi học muộn giờ Tin học.
14 NGÔ TÙNG LÂM 10D3 Đi học muộn giờ Tin học.
15 NGUYỄN THỊ THU THẢO 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
16 NGUYỄN TUẤN ANH 10D3 Đi học muộn giờ Tin học.
17 PHẠM THANH THANH AN 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
18 TRẦN THU THẢO 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
19 VŨ BÌNH NHI 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
20 VŨ BÌNH NHI 10D3 Nghỉ học.
21 VŨ THÙY DƯƠNG 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
22 NGÔ HƯƠNG GIANG 10D6 Nghỉ học.
23 HOÀNG THU AN 11A1 Nghỉ học tiết 4.
24 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn 65- học tăng cường.
25 NGUYỄN LONG VŨ 11A1 Nghỉ học tiết 1.
26 NGUYỄN TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
27 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11A1 Nghỉ học tiết 4 xin xuống phòng y tế nhưng giám thị kiểm tra không thấy ở phòng y tế.
28 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11A1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
29 TẠ HOÀNG DUY 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
30 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Vào học muộn 45- học tăng cường.
31 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Vào học muộn 45- học tăng cường.
32 NGUYỄN HỒNG NGỌC 11A3 Nghỉ học.
33 NGUYỄN HẢI NAM 11A4 Nghỉ học.
34 LÊ TRUNG KIÊN 11A4 Nghỉ học.
35 ĐÀM ANH DƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
36 LÊ ANH TÚ 11A6 Nghỉ học.
37 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
38 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tiết 1.
39 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Nghỉ học tiết 1.
40 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1.
41 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học.
42 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
43 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
44 NGUYỄN HÀ LINH 11D1 Vào học muộn 10- học tăng cường.
45 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
46 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
47 PHẠM VY LÊ 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
48 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
49 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
50 NGUYỄN DIỄM THU 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
51 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
52 NGUYỄN HUYỀN VY 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
53 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
54 CHU THỊ MINH TRANG 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
55 ĐỖ TIẾN ĐẠT 11D2 Nghỉ học.
56 ĐỖ TIẾN ĐẠT 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
57 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Nghỉ học.
58 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
59 NGUYỄN MINH ÁNH 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
60 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN 11D2 Vào học muộn 5- học tăng cường.
61 PHẠM THỊ DIỆU ANH 11D2 Vào học muộn 5- học tăng cường.
62 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
63 TRẦN THU TRANG 11D2 Vào học muộn 5- học tăng cường.
64 TRỊNH LÊ CÔNG DUY 11D2 Vào học muộn 5.
65 VŨ TRUNG KIÊN 11D2 Vào học muộn 10- học tăng cường.
66 BÙI HỒNG LY 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
67 ĐINH PHƯƠNG LINH 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
68 NGUYỄN ANH TUẤN 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
69 NGUYỄN ĐỨC KHANH 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
70 NGUYỄN MINH CHÂU 11D3 Nghỉ học.
71 NGUYỄN THU TRANG 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
72 VŨ HỒNG ANH 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
73 ĐÀO DIỆU LINH 11D4 Nghỉ học.
74 NGUYỄN NGỌC MINH 11D6 Nghỉ học.
75 TRỊNH CHI LINH 12A1 Nghỉ học.
76 NGUYỄN MINH ANH 12A1 Nghỉ học.
77 DƯƠNG MẠNH HƯNG 12A2 Nghỉ học.
78 ĐỖ HỒNG NHUNG 12A2 Nghỉ học.
79 NGUYỄN NGỌC HÀ MY 12A2 Nghỉ học.
80 NGUYỄN BÍCH THUỶ 12A3 Nghỉ học.
81 NGUYỄN NGỌC LÃM 12A3 Nghỉ học.
82 CHU ĐỨC HƯNG 12A3 Nghỉ học.
83 VÕ VĂN TOÀN 12A4 Nghỉ học.
84 PHẠM HẢI SƠN 12A5 Nghỉ học.
85 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
86 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học.
87 BÙI MINH CHÂU 12D1 Nghỉ học.
88 ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG ANH 12D1 Nghỉ học.
89 LÊ THU HƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
90 VŨ BẢO NGỌC 12D1 Nghỉ học.
91 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
92 HOÀNG THU TRANG 12D2 Nghỉ học.
93 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
94 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
95 HOÀNG THU UYÊN 12D3 Nghỉ học tiết 1.
96 PHƯƠNG THU NGỌC 12D3 Nghỉ học.
97 NGÔ KIM NGÂN 12D3 Nghỉ học.
98 NGUYỄN HỒNG VÂN 12D4 Nghỉ học.
99 TRẦN PHƯƠNG HẰNG 12D5 Nghỉ học.
100 NGUYỄN THU THẢO 12D5 Nghỉ học.
101 VŨ THUỲ DUNG 12D5 Nghỉ học.
102 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 12D6 Nghỉ học.
103 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Nghỉ học.
104 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 12D6 Nghỉ học.
105 NGUYỄN THÁI ANH THƯ 12D6 Nghỉ học.
106 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học.
107 LÊ CHI MAI 12D7 Nghỉ học.
108 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 12D7 Nghỉ học.
109 NGUYỄN THU HÀ 12D8 Nghỉ học.
110 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 12D8 Nghỉ học.
111 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Vào học muộn 20.
112 ĐINH TRỌNG THIỆN 12Q1 Vào học muộn 20.
113 PHẠM VIỆT CƯỜNG 12Q1 Vào học muộn 15.
114 VŨ ĐỖ THÀNH LONG 12Q1 Nghỉ học.
115 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Nghỉ học.
116 TRẦN THỊ THU HIỀN 12Q1 Nghỉ học.
117 LƯƠNG QUỲNH ANH 12Q1 Nghỉ học.
    11A1 Tiết 2, 3: Thầy HồngAnh dạy thay cô Tuyết.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741