Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/03/2015

07:29 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGÔ MINH HUYỀN 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
4 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 10A1 Đi học muộn.
5 LÊ MINH HIẾU 10A1 Đi học muộn.
6 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Đi học muộn.
7 TRẦN HƯƠNG GIANG 10A1 Nghỉ học.
8 VŨ AN 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
9 TRẦN MINH ANH 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
10 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
11 NGUYỄN ANH DUY 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
12 TRƯƠNG GIA HẢI 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
13 KHỔNG NHẬT HUYỀN 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
14 LÊ TRUNG KIÊN 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
15 NGUYỄN NGỌC MAI 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
16 CHU BÁCH TÙNG 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
17 ĐẶNG SƠN TÙNG 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
18 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
19 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Đi học muộn.
20 LẠI ANH THƯ 10D1 Đi học muộn.
21 LÊ THỊ QUỲNH ANH 10D1 Đi học muộn.
22 BÙI MINH HIẾU 10D1 Nghỉ học.
23 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Nghỉ học.
24 LÊ VŨ LONG 10D2 Đi học muộn.
25 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC 10D4 Nghỉ học.
26 NGUYỄN ĐỖ MINH ĐỨC 10D5 Nghỉ học.
27 TRẦN NGỌC MINH 10D5 Nghỉ học.
28 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 10D5 Nghỉ học.
29 NGUYỄN KIỀU ANH 10D7 Nghỉ học.
30 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Nghỉ học.
31 TRẦN ANH QUÂN 11A1 Nghỉ học.
32 PHẠM VŨ THÀNH 11A3 Nghỉ học.
33 LÊ LINH CHI 11A4 Nghỉ học.
34 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học.
35 DOÃN KHÁNH VÂN 11D2 Nghỉ học.
36 NGÔ KIM NGÂN 11D3 Nghỉ học.
37 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 11D5 Nghỉ học.
39 NGUYỄN THU HÀ 11D8 Nghỉ học giờ Tin.
40 BÙI VĨNH KIỆT 11D8 Nghỉ học giờ Tin.
41 LÊ HỒNG NGỌC 11D8 Nghỉ học giờ Tin.
42 NGUYỄN MINH NGỌC 11D8 Nghỉ học giờ Tin.
43 NGUYỄN XUÂN NGỌC 11D8 Nghỉ học giờ Tin.
44 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
45 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Đi học muộn.
46 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn.
47 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn.
48 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn.
49 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn.
50 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
51 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
52 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
53 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Đi học muộn.
54 HOÀNG NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 12A2 Đi học muộn.
55 TRẦN VƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học.
56 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Nghỉ học.
57 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
58 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Nghỉ học.
59 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học.
60 LÊ NAM HƯNG 12A3 Nghỉ học.
61 NGÔ THANH HUYỀN 12A4 Nghỉ học.
62 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 12A4 Nghỉ học.
63 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 12A4 Nghỉ học.
64 NGUYỄN MINH ANH 12A6 Nghỉ học.
65 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 12A6 Nghỉ học.
66 NGUYỄN THÚY HẰNG 12A6 Nghỉ học.
67 LÊ HÀ KHANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
68 ĐẶNG HÀ PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
69 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
70 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
71 NGUYỄN HÀ THU 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
72 VŨ HÀ MY 12D1 Nghỉ học.
73 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 12D2 Nghỉ học học tăng cường tiết 4,5.
74 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
75 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
76 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
77 VŨ TÁ HUY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
78 TRẦN MINH HOÀNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
79 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
80 NGUYỄN MINH TRANG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
81 NGÔ MINH ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
82 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
83 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
84 TRẦN DIỆP HẰNG 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
85 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
86 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
87 TRẦN QUANG ĐẠT 12D2 Đi học muộn.
88 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
89 TRẦN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
90 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Nghỉ học.
91 NGUYỄN NGỌC TÂM TRANG 12D3 Nghỉ học.
92 NGUYỄN QUỲNH ANH 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
93 TRẦN THỊ VIỆT NGA 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
94 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
95 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
96 LẠI PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
97 NGHIÊM PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
98 NGUYỄN THUÝ QUỲNH 12D5 Nghỉ học.
99 NGUYỄN THUỶ TIÊN 12D5 Nghỉ học.
100 ĐỖ MỸ LINH 12D6 Nghỉ học.
101 TRẦN MINH THẢO 12D6 Nghỉ học.
102 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học.
103 ĐINH THỊ LINH CHI 12D7 Nghỉ học.
104 ĐỖ HOÀNG LÂN 12D7 Nghỉ học.
105 NGUYỄN LINH ĐAN 12Q1 Đi học muộn.
106 TRỊNH LAN HƯƠNG 12Q1 Nghỉ học.
107 NGUYỄN HÀ HƯƠNG LY 12Q1 Nghỉ học.
108 LÊ KẾ LONG 12Q2 Đi học muộn.
109 LÊ CHIẾN THẮNG 12Q2 Đi học muộn.
    11Q1 Tiết 1: cô Chuyền dạy thay thầy Hồng Anh.
Tiết 3: thầy Thiệu dạy thay thầy Hồng Anh.
    10D2 Tiết 2: cô Lương dạy thay cô Dung (Sử).
    10A1

Tiết 1,2: cô Ngô Hiền dạy thay thầy Hồng Anh.

Tiết 3: SVTT dạy thay cô Dung (Sử).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374