Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/04/2015

02:49 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 10A1 Đi học muộn.
2 MAI ĐỨC HIỆP 10A6 Nghỉ học.
3 ĐẶNG THANH HUYỀN 10D1 Đi học muộn.
4 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Đi học muộn.
5 NGUYỄN CÔNG DIỆU PHƯƠNG 10D4 Nghỉ học.
6 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Đi học muộn.
7 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 10D5 Nghỉ học.
8 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10D5 Nghỉ học.
9 ĐỖ HÀ LINH 10D5 Nghỉ học.
10 NGUYỄN KIỀU ANH 10D7 Nghỉ học giờ GDQP.
11 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
12 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
13 ĐỖ HOÀNG TÙNG 11D3 Đi học muộn.
14 NGUYỄN NGỌC LINH 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
15 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
16 BÙI NHẬT ANH 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
17 ĐÀM THỊ VÂN ANH 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
18 NGÔ QUỲNH ANH 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
19 NGUYỄN TUYẾT LINH 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
20 NGUYỄN TƯỜNG VI 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
21 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 11D5 Nghỉ học.
22 VŨ PHƯỢNG ANH 11D6 Đi học muộn.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374