Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/09/2015

03:23 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Đi học muộn.
2 TRẦN HƯƠNG GIANG 10A4 Nghỉ học Tin học.
3 ĐỖ YẾN NHI 10A5 Nghỉ học GDQP.
4 NGUYỄN HOÀNG YẾN 10A5 Nghỉ học.
5 PHẠM GIA BÁCH 10D2 Nghỉ học.
6 PHẠM THẨM KHÁNH VÂN 10D4 Nghỉ học.
7 LÊ TUẤN LONG 10D5 Nghỉ học Tin học.
8 NGUYỄN THẾ MINH NHẬT 10D5 Nghỉ học Tin học.
9 NGUYỄN HOÀNG YẾN 10D5 Đi học muộn GDQP.
10 NGÔ HƯƠNG GIANG 10D6 Nghỉ học.
11 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 10D6 Đi học muộn GDQP.
12 HOÀNG KHÁNH ĐẠT 10D6 Đi học muộn GDQP.
13 NGUYỄN THẢO LÊ 10D9 Nghỉ học.
14 ĐỒNG NGỌC PHƯƠNG ANH 10D9 Đi học muộn Tin học.
15 NGUYỄN THỤC ANH 10D9 Đi học muộn Tin học.
16 ĐỖ KHÁNH AN 10D9 Không có mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 - Tin học. 
17 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 10D9 Không có mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 - Tin học. 
18 NGUYỄN THẢO LÊ 10D9 Không có mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 - Tin học. 
19 NGUYỄN MINH ANH 11A3 Nghỉ học.
20 TRƯƠNG GIA HẢI 11A4 Nghỉ học.
21 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học.
22 TRƯƠNG QUỲNH ANH 11D5 Đi học muộn.
23 NGUYỄN MINH ANH 11D5 Đi học muộn.
24 ĐỖ HÀ LINH 11D5 Đi học muộn.
25 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
26 LÊ PHƯƠNG LINH 11D5 Nghỉ học.
27 NGUYỄN MINH ANH B 12A4 Nghỉ học.
28 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học tiết 5.
29 TRỊNH ANH THƯ 12D1 Nghỉ học tiết 5.
30 ĐOÀN MINH THUÝ 12D1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
31 NGUYỄN HOÀNG GIANG 12D1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
32 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
33 NGUYỄN TỐ LY 12D2 Đi học muộn.
34 LÊ PHAN HUYỀN ANH 12D5 Nghỉ học.
35 LÊ VÂN ANH 12D5 Đi học muộn.
36 TRẦN PHƯƠNG THẢO 12D5 Đi học muộn.
37 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Đi học muộn.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741