Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 24/11/2016

14:05 02/12/2016

Chuyên cần ngày 24/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN THỤC QUYÊN

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

2

HOÀNG ĐỨC THỊNH

10A2

nghỉ học

3

ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

4

DOÃN HOÀNG GIANG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

5

ĐOÀN HUY TUẤN

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

6

NGUYỄN BẢO VY

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

7

NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG TRANG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

8

NGUYỄN TRẤN NGUYÊN

10A4

đi học muộn học Tin học

9

PHẠM QUANG TRUNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

10

TRẦN KHÁNH NGÂN

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

11

TRẦN LINH CHI

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

12

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học tiết 1

14

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

10D10

nghỉ học

15

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

vào muộn 45 phút

16

NGUYỄN BẢO LY

10D3

nghỉ học giờ Tin học

17

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

18

NGUYỄN ĐỨC

10D5

nghỉ học giờ Tin học

19

NGUYỄN THÚY HIỀN

10D5

đi học muộn giờ Tin học

20

VY NGỌC HUYỀN

10D5

đi học muộn giờ Tin học

21

BÙI KHÁNH LINH

10D7

nghỉ học

22

BÙI NGỌC LINH

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

23

LÊ THÀNH VINH

10D7

đi học muộn giờ Thể dục

24

NGÔ THU VÂN

10D7

nghỉ học

25

NGUYỄN KHÁNH LY

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

26

NGÔ HỒNG ÁNH QUỲNH

10D9

nghỉ học tiết 1

27

NGUYỄN HẠ LAN VY

10D9

nghỉ học

28

NGUYỄN HƯƠNG LY

10D9

nghỉ học tiết 1

29

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

11A1

nghỉ học

30

NGÔ TUẤN HÀ

11A4

đi học muộn

31

TRẦN HỒNG PHƯƠNG

11A4

nghỉ học

32

LÊ HOÀNG KIM NGÂN

11A5

nghỉ học

33

NGUYỄN TRẦN THỊ MINH NGỌC

11A5

nghỉ học

34

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

nghỉ học tiết 4,5

35

NGUYỄN DIỆU LINH

11D4

nghỉ học

36

TRẦN HÀ PHƯƠNG

11D4

nghỉ học

37

HOÀNG QUÝ DƯƠNG

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

38

NGUYỄN BÌNH MINH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

39

PHẠM XUÂN ĐẠI

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

40

PHẠM ÁNH DƯƠNG

11D9

nghỉ học

41

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

nghỉ học

42

ĐỖ MINH THU

12A1

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

43

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

44

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

45

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

nghỉ học học tăng cường

46

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

nghỉ học

47

NGUYỄN TRỌNG HOÀNG

12A1

vào muộn 35 phút học tăng cường

48

TRƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

49

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

50

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

nghỉ học

51

NGUYỄN THÙY NGÂN

12A3

nghỉ học

52

VŨ CHÍ BẰNG

12A3

nghỉ học

53

NGUYỄN ANH DUY

12A4

nghỉ học

54

VŨ DIỆU LINH

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

55

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

56

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

57

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

58

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

59

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

60

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

61

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

62

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học học tăng cường

63

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

64

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học học tăng cường

65

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

66

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học học tăng cường

67

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

68

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

69

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

70

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

71

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

72

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

73

PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

74

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học học tăng cường

75

RU FI NO

12D1

nghỉ học học tăng cường

76

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

77

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

78

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

79

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

80

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học tiết 1

81

NGUYỄN MINH CHÂU

12D3

nghỉ học

82

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

nghỉ học

83

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học

84

LÊ PHƯƠNG LINH

12D5

nghỉ học

85

DƯƠNG NGUYỄN MINH CHÂU

12D9

nghỉ học tiết 1

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374