Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/12/2015

03:35 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/12/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 ĐẶNG NGUYỄN TUẤN KIỆT 10D4 Trao đổi bài (ném tài liệu) cho bạn trong giờ kiểm tra học kỳ 1 môn Toán.
2 TRẦN NGUYỄN ĐAN KHUÊ 10D7 Trao đổi bài (ném tài liệu) cho bạn trong giờ kiểm tra học kỳ 1 môn Toán.
3 NGÔ ĐỨC ANH B 11A3 Nghỉ kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa và môn Lý.
4 NGÔ HOÀNG NGA 11D6 Nghỉ kiểm tra học kỳ 1 môn Lý.
5 NGUYỄN QUANG HUY 11D7 Sử dụng điện thoại trong giờ kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374