Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 24/12/2016

08:04 12/01/2017

Chuyên cần ngày 24/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

TRẦN XUÂN THẮNG

10A5

nghỉ học

2

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học có phép 45 phút

3

LÊ KHÁNH LINH

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

4

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

đi học muộn 8 phút

5

LÊ VŨ HOÀNG HUY

10D2

nghỉ học

6

LÊ VŨ HOÀNG HUY

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

7

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học

8

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

9

LÊ THÀNH VINH

10D7

nghỉ học

10

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

nghỉ học

11

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

12

NGUYỄN HƯƠNG LY

10D9

nghỉ học

13

NGUYỄN HƯƠNG LY

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

14

PHƯƠNG KHÁNH VÂN

10D9

nghỉ học

15

PHƯƠNG KHÁNH VÂN

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

16

PHẠM ĐỨC ANH

11A1

nghỉ học có phép 45 phút

17

ĐOÀN MINH HẠNH

11A2

nghỉ học

18

VŨ THANH TÙNG

11A2

nghỉ học

19

BÙI MINH NGỌC

11A3

nghỉ học

20

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

nghỉ học

21

NGÔ HÀ ANH

11A5

nghỉ học

22

NGUYỄN THU TRANG

11D4

nghỉ học

23

HOÀNG TÚ UYÊN

11D5

nghỉ học

24

ĐỖ MINH TRANG

11D6

nghỉ học

25

HOÀNG THỊ HIỀN TRANG

11D6

nghỉ học

26

LÊ HOÀI PHƯƠNG

11D6

nghỉ học

27

LÊ MINH CHÂU

11D6

nghỉ học

28

VŨ NGỌC BỘI

11D6

nghỉ học

29

TẠ MINH THU

11D7

nghỉ học

30

LÊ PHƯƠNG NHI

11D9

nghỉ học tiết 1

31

NGÔ ĐỨC HIỂN

11D9

nghỉ học

32

NGUYỄN PHƯƠNG NHI

11D9

nghỉ học

33

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

11D9

nghỉ học

34

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

35

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

36

DƯƠNG MINH HIẾU

12A1

nghỉ học học tăng cường

37

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học học tăng cường

38

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

39

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

40

NGUYỄN MINH ANH

12A3

nghỉ học tiết 1

41

NGUYỄN THÙY NGÂN

12A3

nghỉ học

42

TẠ XUÂN TOÀN

12A3

nghỉ học tiết 1

43

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

nghỉ học

44

LÊ HỒNG VINH

12A4

nghỉ học

45

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

nghỉ học

46

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

12A4

nghỉ học tiết 1

47

VŨ HẢI BẰNG

12A6

nghỉ học

48

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

49

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học

50

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

51

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

52

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học

53

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

54

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

55

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

56

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

57

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

58

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

59

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

60

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

61

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học tiết 3,4,5

62

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

63

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

64

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học

65

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

66

NGUYỄN HÀ THU

12D2

nghỉ học có phép 45 phút

67

NGUYỄN HÀ THU

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

68

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học

69

ĐẶNG THU TRANG

12D5

nghỉ học tiết 1

70

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học

71

PHAN MỸ LINH

12D5

nghỉ học

72

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

12D8

đi học muộn

73

NGÔ NHẤT MINH

12D8

nghỉ học

74

NGUYỄN GIANG HOÀI

12D8

nghỉ học

75

NGUYỄN NGỌC DIỆU LINH

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374