Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/02/2015

04:21 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 KIM YOUNG EUN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
3 LÊ MINH HIẾU 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
4 NGÔ ĐỨC ANH B 10A3 Đi học muộn.
5 LÊ HỮU THÀNH 10A3 Đi học muộn.
6 TRỊNH HÀ LINH 10A5 Nghỉ học giờ Tin.
7 NGÔ THANH HƯƠNG 10A5 Nghỉ học giờ Tin.
8 DƯƠNG THU NGÂN 10D1 Đi học muộn học tăng cường..
9 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
10 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
11 LẠI ANH THƯ 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
12 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
13 LÊ THỊ QUỲNH ANH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
14 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học.
15 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học.
16 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
17 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học.
18 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN 10D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
19 ĐẶNG VIỆT THỊNH 10D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
20 VŨ TRUNG KIÊN 10D2 Đi học muộn học tăng cường..
21 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường..
22 BÙI VIỆT HOÀNG 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
23 PHAN TUỆ NHI 10D2 Đi học muộn.
24 BÙI VIỆT HOÀNG 10D2 Nghỉ học.
25 NGUYỄN HẢI LINH 10D3 Nghỉ học.
26 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 10D4 Nghỉ học.
27 NGUYỄN DUY MINH 10D4 Nghỉ học.
28 TRẦN DŨNG TIẾN 10D7 Nghỉ học.
29 NGUYỄN CẨM VÂN 10D7 Nghỉ học.
30 CAO THÀNH NAM 10D8 Đi học muộn.
31 NGÔ THỊ DIỆU NGÂN 10D8 Đi học muộn.
32 ĐÀM HỒNG NGỌC 10D8 Nghỉ học.
33 NGUYỄN HUYỀN TRÀ 11A1 Nghỉ học.
34 ĐỖ NAM HUY 11A2 Nghỉ học.
35 HOÀNG YẾN NHI 11A5 Nghỉ học.
36 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học.
37 ĐINH THUÝ HUYỀN 11D1 Nghỉ học.
38 ĐINH THU HẰNG 11D1 Nghỉ học.
39 NGUYỄN THÁI ANH THƯ 11D6 Nghỉ học.
40 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 11D6 Nghỉ học.
41 LÊ HỒNG NGỌC 11D8 Nghỉ học.
42 LÊ NAM TRUNG 11Q1 Nghỉ học.
43 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Đi học muộn.
44 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
45 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn.
46 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
47 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học.
48 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
49 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học.
50 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học.
51 NGUYỄN HOÀNG KIÊN 12A3 Nghỉ học.
52 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học.
53 TRẦN HẢI YẾN 12A4 Đi học muộn.
54 LẠI THỊ HỒNG NHUNG 12A5 Đi học muộn.
55 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
56 NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
57 VŨ CẨM NHUNG 12A6 Nghỉ học.
58 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 12D1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
59 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường..
60 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường..
61 LÊ HÀ KHANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường..
62 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Đi học muộn học tăng cường..
63 VŨ HÀ MY 12D1 Nghỉ học.
64 NGUYỄN LINH CHI 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5 có phép.
65 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2 có phép.
66 TRẦN DIỆP HẰNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường..
67 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường..
68 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường..
69 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn học tăng cường..
70 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
71 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
72 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
73 HỒ HẰNG ANH 12D3 Đi học muộn.
74 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 12D3 Nghỉ học.
75 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Nghỉ học.
76 NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 12D4 Nghỉ học.
77 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Nghỉ học.
78 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
79 LÊ THU HUYỀN 12D6 Nghỉ học.
80 HOÀNG THU PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
81 TRẦN HÀ ANH 12D7 Nghỉ học.
82 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
83 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
84 TRẦN VIỆT BÁCH 12Q1 Đi học muộn.
85 NGUYỄN LINH ĐAN 12Q1 Nghỉ học.
    10D2 Tiết 1: thầy Ngọc dạy thay cô Trâm.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374