Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/03/2015

07:31 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
2 NGÔ THANH HƯƠNG 10A5 Đi học muộn giờ Tin.
3 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
4 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
5 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
6 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 10D1 Nghỉ học.
7 PHẠM PHƯƠNG THẢO 10D1 Nghỉ học.
8 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
9 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
10 NGUYỄN CHÍ HIẾU 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
11 LÊ TUYẾT MY 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
12 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học giờ Tin học.
13 ĐỖ LÊ PHƯƠNG LINH 11D2 Nghỉ học giờ Tin học.
14 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học giờ Tin học.
15 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học giờ Tin học.
16 DOÃN KHÁNH VÂN 11D2 Nghỉ học.
17 TRIỆU PHƯƠNG ANH 11D8 Nghỉ học.
18 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn.
19 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
20 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
21 NGUYỄN ĐỨC NAM 12A2 Đi học muộn.
22 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Nghỉ học.
23 NGÔ HẢI LINH 12A2 Nghỉ học.
24 NGUYỄN HOÀNG KIÊN 12A3 Nghỉ học.
25 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 12A4 Đi học muộn.
26 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Đi học muộn.
27 NGUYỄN MINH HẰNG 12A4 Đi học muộn.
28 ĐỖ ĐỨC LƯƠNG 12A4 Đi học muộn.
29 ĐỖ QUANG HIỆP 12A4 Nghỉ học.
30 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 12A4 Nghỉ học.
31 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học.
32 ĐẶNG PHƯƠNG HOA 12A5 Đi học muộn.
33 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG ANH 12A6 Nghỉ học.
34 NGUYỄN MINH TRANG 12D1 Nghỉ học học tăng cường tiết 4, 5.
35 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
36 NGÔ THỊ MINH ANH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
37 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
38 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
39 LÊ HÀ LINH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
40 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Đi học muộn.
41 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Nghỉ học.
42 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
43 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
44 TRẦN DIỆP HẰNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
45 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
46 HOÀNG LAN VI 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
47 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
48 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Đi học muộn.
49 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
50 NGUYỄN NGỌC TÚ 12D3 Đi học muộn.
51 HỒ HẰNG ANH 12D3 Nghỉ học.
52 TRẦN MINH ÁNH 12D3 Nghỉ học.
53 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 12D3 Nghỉ học.
54 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
55 NGHIÊM PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
56 NGUYỄN THU HÀ B 12D5 Nghỉ học.
57 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học.
58 TRẦN THANH THUÝ 12D7 Nghỉ học.
59 NGUYỄN HÀ HƯƠNG LY 12Q1 Nghỉ học.
60 NGUYỄN KHÁNH NAM 12Q2 Đi học muộn.
    12Q1 Tiết 1: SVTT dạy thay cô Bẩy.
    12D1 Tiết 3: SVTT dạy thay cô Bẩy.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374