Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/04/2015

02:50 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYẾN PHI HƯNG 10A6 Nghỉ học.
2 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Đi học muộn
3 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học.
4 NGUYỄN CÔNG DIỆU PHƯƠNG 10D4 Nghỉ học.
5 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Đi học muộn
6 PHẠM HƯƠNG GIANG 10D5 Nghỉ học.
7 VŨ NGỌC HUYỀN 10D6 Đi học muộn
8 TRIỆU THƯỢNG NAM 10D7 Nghỉ học.
9 BÙI HOÀNG ANH 10D9 Nghỉ học.
10 NGUYỄN MAI LINH 10D9 Nghỉ học.
11 PHẠM VŨ LÂM 11A4 Đi học muộn
12 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 11A4 Nghỉ học.
13 HOÀNG THU UYÊN 11D3 Nghỉ học.
14 NGÔ KIM NGÂN 11D3 Nghỉ học.
15 NGUYỄN HỒNG VI 11D4 Nghỉ học.
16 NGÔ QUỲNH ANH 11D5 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
17 NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG 11D6 Nghỉ học.
18 NGUYỄN NGỌC HÀ 11D6 Nghỉ học.
19 PHẠM VIỆT CƯỜNG 11Q1 Nghỉ học.
20 ĐẶNG LINH ĐAN 11Q1 Nghỉ học.
21 PHAN THỊ THÙY ANH 11Q1 Nghỉ học.
22 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 11Q1 Nghỉ học.
    11Q1 Tiết 3: thầy Hồng Anh dạy thay thầy Ngọc.
    10D1 Tiết 3: cô Hà (Địa) vào muộn 10 phút.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374