Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/09/2015

06:40 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/09/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN BẢO NGỌC 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
2 VŨ THU UYÊN 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
3 LƯƠNG NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học.
4 HOÀNG TRỊNH THIÊN VŨ 10D4 Đi học muộn.
5 NGUYỄN QUỲNH GIANG 10D9 Đi học muộn.
6 NGUYỄN NHẬT THÀNH 10D10 Đi học muộn giờ Tin học.
7 ĐỖ MINH THU 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
8 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
9 TẠ TIẾN ĐỨC 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
10 ĐỖ NGỌC MINH HƯƠNG 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
11 NGUYỄN HÀ THU 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
12 HOÀNG MINH DƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
13 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 3 - học tăng cường.
14 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
15 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
16 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
17 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
18 BÙI NINH DUYÊN 11D2 Nghỉ học tiết 1, 2 - học tăng cường.
19 LÊ THỊ NGỌC MINH 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
20 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
21 DƯƠNG LƯU TIẾN 11D4 Đi học muộn.
22 KHÚC GIA KHẢI 11D4 Nghỉ học.
23 NGUYỄN DUY MINH 11D4 Nghỉ học giờ GDQP.
24 NGUYỄN TRÀ MY 11D4 Nghỉ học giờ GDQP.
25 ĐỖ MAI PHƯƠNG 11D4 Nghỉ học giờ GDQP.
26 LÊ NGỌC HẢI 11D7 Nghỉ học.
27 TRẦN THU HÀ 11D7 Nghỉ học.
28 NGUYỄN MINH HIỀN 11D7 Nghỉ học.
29 VŨ TRÂM ANH 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
30 BÙI VÂN ANH 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
31 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
32 DƯ TUYẾT TRINH 11D7 Đi học muộn giờ Tin học.
33 ĐỖ VIỆT HẢI 12A4 Đi học muộn.
34 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Đi học muộn.
35 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
36 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
37 TRẦN HÀ MY 12D1 Nghỉ học.
38 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1.
39 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tiết 1.
40 BÙI NGỌC KHOA 12D4 Nghỉ học.
41 NGUYỄN ĐỨC ANH 12D6 Nghỉ học.
42 NGUYỄN HỒNG ANH 12D7 Đi học muộn giờ Tin học.
43 ĐẶNG MINH ANH 12D7 Đi học muộn giờ Tin học.
44 BÙI PHƯƠNG ANH 12D7 Đi học muộn giờ Tin học.
45 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D7 Đi học muộn giờ Tin học.
46 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Đi học muộn giờ Tin học.
47 VŨ HOÀNG GIANG 12D7 Đi học muộn giờ Tin học.
48 VŨ LAN ANH 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
49 ĐỖ PHƯƠNG ANH 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
50 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
51 HOÀNG BẢO NGỌC 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
52 LÊ HỒNG NGỌC 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
53 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
54 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 12D7 Nghỉ học.
55 LÊ THỤY QUYÊN 12D7 Đi học muộn.
56 NGUYỄN HỒNG HẠNH 12D8 Nghỉ học giờ GDQP.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374