Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 25/10/2016

20:37 26/10/2016

Chuyên cần ngày 25/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN KHÁNH LINH

10D10

nghỉ học

2

ĐOÀN NGUYỄN HUYỀN MY

10D8

đi học muộn giờ Tin học

6

LÊ HOÀI PHONG

10D8

đi học muộn giờ Tin học

7

BÙI MINH NGỌC

11A3

nghỉ học giờ Thể dục

8

ĐẶNG LONG GIANG

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

9

DƯƠNG HỒNG HẠNH

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

10

LÊ ANH ĐỨC

11A3

nghỉ học giờ Thể dục

11

LÊ ANH ĐỨC

11A3

nghỉ học

12

NGÔ ANH ĐÀO

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

13

NGÔ BÌNH DƯƠNG

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

14

NGUYỄN QUANG SANG

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

15

NGUYỄN TÙNG HUY

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

16

NGUYỄN VŨ NHẬT LINH

11A3

nghỉ học giờ Thể dục

17

PHẠM MINH KHÔI

11A3

nghỉ học giờ Thể dục

18

PHẠM MỪNG XUÂN

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

19

PHAN QUANG HÙNG

11A3

nghỉ học giờ Thể dục

20

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

nghỉ học giờ Thể dục

21

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học học tăng cường

22

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học

24

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

25

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

26

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

27

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

28

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

29

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

30

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học học tăng cường

31

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

32

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1,2

35

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

36

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

37

NGUYỄN ĐỨC DUY

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

38

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

39

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

40

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

41

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

42

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 1

44

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

45

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

46

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

47

PHẠM VY LÊ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

48

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

49

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

50

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

51

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học

53

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

54

ĐINH PHƯƠNG LINH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

55

ĐỖ HÀ TRUNG

12D3

nghỉ học giờ Tin học

56

ĐỖ MINH HẰNG

12D3

nghỉ học giờ Tin học

57

NGUYỄN ĐỨC KHANH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

58

NGUYỄN HẢI LINH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

59

NGUYỄN MINH CHÂU

12D3

nghỉ học giờ Tin học

60

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học giờ Tin học

61

NGUYỄN NGÔ DIỆU HẢO

12D3

nghỉ học giờ Tin học

62

NGUYỄN TRUNG DŨNG

12D3

nghỉ học giờ Tin học

63

NGUYỄN TÙNG LÂM

12D3

nghỉ học giờ Tin học

64

TRẦN NGỌC MỸ HOA

12D3

nghỉ học giờ Tin học

65

PHẠM MINH HOA

12D7

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374