Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/11/2015

07:49 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
2 LÊ SONG BÁCH 10A1 Vào muộn 8 - học tăng cường.
3 CHU KỲ LONG 10A2 Vào học muộn Tin học.
4 CHU KỲ LÂN 10A2 Vào học muộn Tin học.
5 DOÃN VIỆT ANH 10A2 Nghỉ giờ Tin học.
6 VŨ TUẤN NAM 10A2 Nghỉ giờ Tin học.
7 NGÔ MAI PHƯƠNG 10A2 Nghỉ giờ Tin học.
8 NGUYỄN THU TRÀ 10A2 Nghỉ giờ Tin học.
9 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Vào muộn giờ GDQP.
10 VŨ QUANG HUY 10A3 Vào muộn giờ GDQP.
11 NGUYỄN TÙNG HUY 10A3 Vào muộn giờ GDQP.
12 TRẦN LÊ HƯNG 10A3 Vào muộn giờ GDQP.
13 PHẠM THU NGÂN 10A3 Vào muộn giờ GDQP.
14 PHẠM NGỌC NHUNG 10A3 Vào muộn giờ GDQP.
15 BÙI MINH NGỌC 10A3 Vào muộn giờ GDQP.
16 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Nghỉ giờ GDQP.
17 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Vắng đầu tiết 1.
18 PHẠM XUÂN BÁCH 10D10 Vào muộn tiết 1 (25).
19 NGUYỄN VŨ ANH 10D10 Nghỉ học.
20 NGUYỄN BẢO NGỌC 10D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
21 LÊ THỊ BÍCH HỒNG 10D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
22 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học tăng cường.
23 PHẠM ANH THƯ 10D6 Nghỉ học.
24 LÊ QUANG DŨNG 10D7 Vào học muộn Tin học.
25 LẠI PHƯƠNG KHANH 10D7 Vào học muộn Tin học.
26 HOÀNG THU AN 11A1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
27 NGUYỄN HẢI NAM 11A4 Nghỉ học.
28 VŨ AN 11A4 Nghỉ học.
29 VŨ HẢI BẰNG 11A6 Nghỉ học.
30 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Vào muộn tiết 3 (25).
31 NGUYỄN MINH HIỀN 11D3 Nghỉ học.
32 LÊ VÕ GIA HUY 11D6 Vào muộn Tin học.
33 TRIỆU ANH PHƯƠNG 11D6 Nghỉ tiết 1 Tin học.
34 TẠ PHƯƠNG THẢO 11D6 Nghỉ tiết 1 Tin học.
35 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D8 Nghỉ giờ Tin học.
36 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 11D8 Nghỉ giờ Tin học.
37 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D8 Nghỉ học.
38 LÊ HOÀI THU 11D9 Nghỉ học.
39 NGUYỄN THÙY TIÊN 12A1 Đi học muộn.
40 TRẦN THỊ NGUYÊN 12A2 Đi học muộn.
41 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Đi học muộn.
42 LÊ DIỆU ANH 12A3 Nghỉ học.
43 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học tiết 1.
44 VŨ MINH HIẾU 12A5 Nghỉ học.
45 NGUYỄN NGỌC THIỆN 12A5 Nghỉ học.
46 ĐỖ MAI PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
47 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Vắng đầu tiết 1.
48 KIỀU BẢO HÂN 12D2 Vắng đầu tiết 1.
49 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Vắng đầu tiết 1.
50 BÙI THỊ MỸ LINH 12D3 Nghỉ học tiết 4, 5.
51 DƯƠNG NGUYỄN HÀ TRANG 12D3 Nghỉ học tiết 4, 5.
52 NGUYỄN HUYỀN TRANG 12D3 Nghỉ học.
53 ĐỖ HOÀNG TÙNG 12D3 Nghỉ học.
54 DƯƠNG VĂN VƯỢNG 12D4 Nghỉ học.
55 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 12D4 Nghỉ học.
56 NGUYỄN MINH ANH 12D4 Nghỉ học.
57 NGUYỄN THỊ LINH GIANG 12D4 Vắng đầu tiết 1.
58 BÙI YẾN NHI 12D4 Vắng đầu tiết 1.
59 PHẠM THỊ MINH ANH 12D4 Vắng đầu tiết 1.
60 NGUYỄN NGỌC LINH 12D5 nghỉ học
61 NGUYỄN ĐỨC ANH 12D6 Vắng đầu tiết 1.
62 CAO TRÀ MY 12D8 Vắng đầu tiết 1.
63 LÊ HỒNG NGỌC 12D8 Vắng đầu tiết 1.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374