Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/11/2015

07:50 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 25/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ SONG BÁCH 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
2 NGUYỄN THẾ LONG HẢI 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
3 HOÀNG KIM NGÂN 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
4 HỨA NGỌC MINH 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
5 CHU ANH DŨNG 10A2 Nghỉ học.
6 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Nghỉ học.
7 VŨ PHƯƠNG ĐIỆP 10D1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
8 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 10D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
9 VŨ THU UYÊN 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
10 PHẠM ANH THƯ 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
11 NGUYỄN ĐỨC ANH A 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
12 NGUYỄN DANH HUY 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
13 NGUYỄN THANH LÂM 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
14 NGUYỄN GIA LINH 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
15 VŨ THU UYÊN 10D2 Nghỉ học tiết 1.
16 PHẠM HỒNG QUANG 10D2 Vào học muộn 15.
17 VŨ THU UYÊN 10D2 Vắng mặt đầu tiết 1.
18 LƯU VIỆT HƯNG 10D3 Nghỉ học.
19 TĂNG PHƯƠNG KHÁNH 10D4 Đi học muộn.
20 ĐỖ NGÂN HÀ 10D5 Nghỉ học.
21 HOÀNG QUÝ DƯƠNG 10D7 Nghỉ học.
22 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
23 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học tăng cường.
24 LÊ HỮU THÀNH 11A3 Đi học muộn.
25 VƯƠNG QUỐC ANH 11A3 Nghỉ học.
26 NGUYỄN ĐỨC ANH A 11A3 Nghỉ học.
27 NGÔ ĐỨC ANH A 11A3 Nghỉ học.
28 NGUYỄN MINH SƠN 11A3 Nghỉ học.
29 VŨ HẢI BẰNG 11A6 Nghỉ học.
30 NGUYỄN MINH HOÀNG 11A6 Nghỉ học.
31 VŨ HẢI BẰNG 11A6 Nghỉ tiết 1 - GDQP.
32 NGUYỄN HIỀN LAN 11A6 Nghỉ tiết 1 - GDQP.
33 NGUYỄN MINH HOÀNG 11A6 Nghỉ tiết 1 - GDQP.
34 CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ 11A6 Nghỉ tiết 1 - GDQP.
35 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học tiết 1.
36 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Vào học muộn 12 - học tăng cường.
37 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
38 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
39 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
40 BÙI NINH DUYÊN 11D2 Nghỉ học.
41 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Vào học muộn 45 - học tăng cường.
42 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
43 BÙI NINH DUYÊN 11D2 Nghỉ học tăng cường.
44 KHÚC GIA KHẢI 11D4 Vào học muộn 10.
45 DƯƠNG LƯU TIẾN 11D4 Vào học muộn 13.
46 TRỊNH MINH NGỌC 11D4 Nghỉ học.
47 ĐỖ HÀ LINH 11D5 Đi học muộn.
48 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Đi học muộn.
49 NGUYỄN LAN ANH 11D7 Nghỉ học.
50 PHẠM BÍCH THẢO 11D7 Nghỉ học.
51 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D8 Nghỉ học.
52 LÊ HOÀI THU 11D9 Nghỉ học.
53 LÊ NHẬT NAM 12A1 Đi học muộn.
54 TRẦN ANH QUÂN 12A1 Đi học muộn.
55 LÊ MINH HIẾU 12A3 Vào học muộn giờ Tin học.
56 TRỊNH TUẤN ANH 12A3 Nghỉ học Tin học.
57 TRẦN ANH MINH 12A3 Nghỉ học Tin học.
58 VŨ TIẾN LÂM 12A5 Đi học muộn.
59 NGUYỄN TRUNG HẢI LONG 12A6 Vào học muộn giờ Tin học.
60 ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG ANH 12D1 Nghỉ học GDQP.
61 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Nghỉ học GDQP.
62 TRẦN HÀ MY 12D1 Nghỉ học GDQP.
63 ĐOÀN MINH THUÝ 12D1 Nghỉ học GDQP.
64 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 12D1 Nghỉ học GDQP.
65 ĐẶNG CHÂU ANH 12D3 Đi học muộn.
66 NGÔ KIM NGÂN 12D3 Nghỉ học.
67 HÀ DIỆU LY 12D3 Nghỉ học.
68 DƯƠNG NGUYỄN HÀ TRANG 12D3 Nghỉ học.
69 PHẠM THỊ MINH ANH 12D4 Nghỉ học.
70 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 12D4 Nghỉ học.
71 BÙI YẾN NHI 12D4 Nghỉ học.
72 LÊ QUANG ANH 12D7 Đi học muộn.
73 PHẠM VIỆT CƯỜNG 12Q1 Vào học muộn 5.
74 TRẦN THỊ THU HIỀN 12Q1 Vào học muộn 5.
75 PHẠM MINH HẰNG 12Q1 Vào học muộn 5.
76 VŨ ĐỖ THÀNH LONG 12Q1 Vào học muộn 5.
77 BÙI BÍCH PHƯƠNG 12Q1 Vào học muộn 5.
78 NGUYỄN HOÀNG YẾN 12Q1 Vào học muộn 5.
    10D1 Tiết 1: cô Nga dạy thay cô Loan.
Tiết 3: cô Hằng (Sử) dạy thay cô Bảy.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374