Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 25/11/2016

14:09 02/12/2016

Chuyên cần ngày 25/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

TRẦN HOÀNG LONG

10A1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

2

HỒ PHI HẢI

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

3

NGÔ HÀ SƠN

10A3

nghỉ học

4

NGUYỄN LÂM TÙNG

10A3

nghỉ học

5

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

6

BÙI NGUYÊN PHƯƠNG

10D2

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

7

LÊ LAN HƯƠNG

10D2

nghỉ học học tăng cường

8

LÊ QUANG TRƯỜNG

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

9

NGUYỄN BẢO NGỌC

10D2

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

10

TRẦN PHƯƠNG LINH A

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

11

HOÀNG PHƯƠNG ANH

10D3

nghỉ học

12

LÊ THỊ THU TRÀ

10D4

nghỉ học giờ Tin học

13

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

14

NGÔ THỦY CHI

10D5

nghỉ học tiết 1

15

DƯƠNG KHÁNH HÀ

10D6

đi học muộn giờ Thể dục

16

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

17

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

18

NGUYỄN HẠ LAN VY

10D9

nghỉ học

19

NGUYỄN HẠ LAN VY

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

20

PHƯƠNG KHÁNH VÂN

10D9

nghỉ học

21

PHƯƠNG KHÁNH VÂN

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

22

NGUYỄN THU THẢO

11A3

đi học muộn

23

PHẠM CHÍ TÔN

11A3

đi học muộn

24

LÊ HOÀNG KIM NGÂN

11A5

nghỉ học

25

NGUYỄN TRẦN THỊ MINH NGỌC

11A5

nghỉ học

26

LƯƠNG THU GIANG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

27

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

28

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

29

THÁI LINH NAM

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

30

NGUYỄN DIỆU LINH

11D4

nghỉ học

31

HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI

11D7

nghỉ học

32

NGUYỄN BÌNH MINH

11D7

nghỉ học

33

VŨ ĐÌNH SÁNG

11D7

nghỉ học

34

NGUYỄN QUỲNH TRANG

11D8

nghỉ học tiết 1

35

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

36

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học

37

TRẦN KHẮC NINH

12A2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

38

VŨ LAN BÌNH

12A2

nghỉ học

39

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

đi học muộn

40

TÔ ĐÌNH KHẢI

12A3

nghỉ học

41

VŨ CHÍ BẰNG

12A3

nghỉ học

42

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

đi học muộn

43

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học

44

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học

45

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

46

VŨ TRUNG KIÊN

12D2

nghỉ học

47

NGUYỄN HẢI LINH

12D3

nghỉ học

48

NGÔ HUYỀN MY

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

49

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học

50

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

51

LÊ PHƯƠNG LINH

12D5

nghỉ học

52

NGUYỄN MINH ANH

12D5

nghỉ học

53

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

54

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

55

NGUYỄN BẢO HÂN

12D6

nghỉ học giờ Tin học

56

NGUYỄN THỊ LAN ANH

12D6

nghỉ học giờ Tin học

57

TỐNG TRẦN HOÀNG

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

58

TRẦN THÙY LINH B

12D6

nghỉ học giờ Tin học

59

VŨ TRÂM ANH

12D7

nghỉ học

60

CAO THÀNH NAM

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

61

BÙI HOÀNG ANH

12D9

nghỉ học tiết 1

62

LÊ MINH THU

12D9

nghỉ học

63

NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH

12D9

nghỉ học

64

NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH

12D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

65

PHẠM THANH HẰNG

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374