Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 27/12/2016

08:11 12/01/2017

Chuyên cần ngày 27/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung nhắn

1

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

2

TÔ MINH PHƯƠNG

10D4

nghỉ học

3

NGHIÊM DUY KHÁNH

10D5

nghỉ học

4

PHAN HOÀNG DƯƠNG

10D5

nghỉ học

5

VŨ ĐÌNH MẠNH

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

6

PHAN KIM NGÂN

10D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

7

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

nghỉ học

8

ĐINH KHÁNH VI

10D9

nghỉ học

9

BÙI MINH NGỌC

11A3

đi học muộn

10

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

nghỉ học giờ Tin học

11

LƯƠNG ĐỨC DƯƠNG

11A3

nghỉ học giờ Tin học

12

NGUYỄN QUANG SANG

11A3

nghỉ học giờ Tin học

13

PHAN VŨ ANH

11A3

nghỉ học giờ Tin học

14

BÙI VĨNH PHONG

11A4

nghỉ học

15

NGUYỄN THANH MAI

11A4

đi học muộn

16

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

nghỉ học

17

DƯƠNG VÂN KHÁNH

11D3

đi học muộn giờ Tin học

18

NGUYỄN BẢO HÂN

11D3

nghỉ học giờ Tin học

19

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

11D3

đi học muộn giờ Tin học

20

NGUYỄN THỊ THU THẢO

11D3

nghỉ học giờ Tin học

21

PHẠM QUỲNH TRANG

11D3

đi học muộn giờ Tin học

22

TRẦN THU THẢO

11D3

nghỉ học giờ Tin học

23

HOÀNG BẢO DUY

11D5

nghỉ học

24

ĐỖ MINH TRANG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

25

ĐỖ MINH TRANG

11D6

nghỉ học

26

LÊ HOÀI PHƯƠNG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

27

PHẠM THÙY DƯƠNG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

28

PHÙNG LÂM ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

29

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

nghỉ học

30

ĐINH DIỆP ANH

12A2

nghỉ học

31

TRƯƠNG MINH HIỀN

12A3

nghỉ học

32

ĐINH TIẾN AN

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

33

LÊ HỒNG VINH

12A4

nghỉ học

34

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

nghỉ học tiết 1

35

ĐẶNG THU HÀ

12D3

nghỉ học

36

ĐỖ PHƯƠNG HÀ

12D4

nghỉ học tiết 1

37

NGUYỄN BÁ TÙNG LÂM

12D5

nghỉ học tiết 1

38

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học tiết 1

39

TRƯƠNG QUỲNH ANH

12D5

nghỉ học tiết 1

40

VŨ HOÀI THU

12D6

nghỉ học

41

NGÔ NHẤT MINH

12D8

nghỉ học

42

NGUYỄN THU PHƯƠNG

12D8

nghỉ học

43

BÙI HOÀNG ANH

12D9

nghỉ học tiết 1

44

LÊ HOÀI THU

12D9

nghỉ học

45

LÊ HUY TIẾN

12D9

nghỉ học

46

MAI NGỌC QUỲNH

12D9

nghỉ học

47

NGUYỄN GIA VIỆT

12D9

nghỉ học

48

NGUYỄN HỒNG KONG ANH

12D9

nghỉ học tiết 1

49

NGUYỄN MAI LINH

12D9

nghỉ học

50

NGUYỄN NHẬT MINH

12D9

nghỉ học tiết 1

51

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học

52

NGUYỄN THU HIỀN

12D9

nghỉ học tiết 1

53

NGUYỄN THUÝ HẰNG

12D9

nghỉ học tiết 1

54

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

12D9

nghỉ học tiết 1

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741