Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên Cần ngày 26/9/2016

14:24 26/09/2016

Chuyên Cần ngày 26/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

10A2

nghỉ học giờ Tin học

2

NGUYỄN QUANG ANH

10A5

nghỉ học

3

NGUYỄN MAI TRANG

10D1

nghỉ học học tăng cường

4

NGUYỄN MAI TRANG

10D1

nghỉ học

5

PHẠM HƯƠNG GIANG

10D2

vào muộn 18 phút học tăng cường

6

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

7

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

8

HỨA NGỌC MINH

11A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

9

NGÔ QUANG DŨNG

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

10

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

11

PHẠM ĐỨC ANH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

12

TRẦN CHÍ MINH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

13

TRẦN NHẬT HỒNG

11A1

nghỉ học

14

TRẦN NHẬT HỒNG

11A1

nghỉ học học tăng cường

15

NGUYỄN MINH QUANG

11A2

nghỉ học giờ Tin học

16

BÙI MINH NGỌC

11A3

vào muộn tiết 4

17

CAO LAN CHI

11A3

vào muộn tiết 4

18

ĐẶNG LONG GIANG

11A3

vào muộn tiết 4

19

HÀ TUẤN DŨNG

11A3

vào muộn tiết 4

20

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

vào muộn tiết 4

21

NGUYỄN PHƯƠNG THANH

11A3

vào muộn tiết 4

22

NGUYỄN THU THẢO

11A3

vào muộn tiết 4

23

PHẠM MỪNG XUÂN

11A3

vào muộn tiết 4

24

NGUYỄN THU TRANG

11A4

nghỉ học

25

BÙI NGỌC NINH YÊN

11D2

vào muộn 25 phút

26

HOÀNG MINH ĐỨC

11D5

nghỉ học

27

TRẦN THU GIANG

11D9

nghỉ học

28

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

29

TRỊNH MINH HOÀNG

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

30

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 1

31

PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH

12D1

nghỉ học

32

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học

33

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

nghỉ học tiết 1

34

LƯU MINH PHƯƠNG

12D4

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374