Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/02/2015

04:22 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/02/2015

 

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 NGUYỄN CÔNG MINH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 ĐINH DIỆP ANH 10A2 Nghỉ học.
4 ĐOÀN KHÁNH MINH 10A2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
5 LÊ VŨ MINH QUANG 10A2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
6 LÊ NGUYÊN THẾ 10A2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
7 NGUYỄN HẢI PHƯƠNG 10A3 Nghỉ học.
8 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 10A5 Nghỉ học.
9 ĐỖ THỊ THU TRANG 10A5 Nghỉ học.
10 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
11 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
12 NGUYỄN HOÀNG MAI 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
13 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
14 ĐẶNG XUÂN HIỆP 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
15 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
16 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học.
17 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
18 TRỊNH LÊ CÔNG DUY 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
19 TRẦN HUYỀN MY 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
20 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Nghỉ học.
21 ĐỖ THỊ TRÀ MY 10D3 Nghỉ học.
22 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Nghỉ học.
23 TRẦN DŨNG TIẾN 10D7 Nghỉ học.
24 NGÔ THỊ DIỆU NGÂN 10D8 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
25 CAO THÀNH NAM 10D8 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
26 NGUYỄN GIANG HOÀI 10D8 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
27 ĐINH BẢO NGỌC 10D8 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
28 TRẦN NGỌC HOÀN 10D8 Nghỉ học.
29 CAO THÀNH NAM 10D8 Nghỉ học.
30 NGÔ THỊ DIỆU NGÂN 10D8 Nghỉ học.
31 ĐINH BẢO NGỌC 10D8 Nghỉ học.
32 LÊ HOÀI THU 10D9 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
33 NGUYỄN THỊ YẾN LINH 10D9 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
34 NGUYỄN GIA VIỆT 10D9 Nghỉ học.
35 PHẠM NGỌC HUYỀN 11A3 Nghỉ học.
36 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
37 NGUYỄN THẢO MY 11A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
38 THÁI ĐẠI NGHĨA 11A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
39 VŨ THU UYÊN A 11A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
40 VŨ THU UYÊN B 11A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
41 BÙI KIM LONG 11A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
42 BÙI KIM LONG 11A5 Nghỉ học.
43 NGUYỄN HẢI ANH 11A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
44 PHẠM TIẾN ANH 11A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
45 NGUYỄN VĂN HIẾU 11A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
46 PHẠM TRUNG THÀNH 11A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
47 TÔ PHƯƠNG NGỌC 11A6 di hoc muon tin hoc, GDQP
48 TRẦN HỒNG NGỌC 11D2 Nghỉ học.
49 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
50 NGUYỄN HỒNG VI 11D4 Nghỉ học.
51 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
52 LÊ KHÁNH LINH 11D6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
53 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 11D6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
54 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 11D6 Nghỉ học.
55 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học.
56 VŨ ĐẶNG HOÀNG ANH 11D8 Nghỉ học.
57 PHẠM VIỆT CƯỜNG 11Q1 Đi học muộn.
58 LÊ NAM TRUNG 11Q1 Nghỉ học.
59 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 11Q1 Nghỉ học.
60 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
61 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
62 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
63 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
64 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
65 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn, nghỉ học tăng cường tiết 4,5.
66 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
67 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
68 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
69 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
70 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn.
71 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học.
72 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
73 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học.
74 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4,5.
75 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
76 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
77 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
78 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
79 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
80 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
81 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
82 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
83 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
84 NGUYỄN ĐỨC NAM 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
85 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
86 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học.
87 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học.
88 NGUYỄN LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
89 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học.
90 NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
91 VŨ CẨM NHUNG 12A6 Nghỉ học.
92 VŨ THANH TRÀ 12A6 Nghỉ học.
93 NGUYỄN KHÁNH VÂN 12A6 Nghỉ học.
94 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Nghỉ học.
95 NGUYỄN THẢO HIỀN 12D4 Nghỉ học.
96 PHẠM THU HÀ 12D4 Nghỉ học.
97 NGUYỄN THUỶ TIÊN 12D5 Đi học muộn.
98 PHẠM DIỆU LINH 12D5 Nghỉ học.
99 NGÔ ĐẠI PHONG 12D5 Nghỉ học.
100 NGÔ THU HIỀN 12D6 Nghỉ học.
101 HOÀNG THU PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
102 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Đi học muộn.
103 TRẦN HÀ ANH 12D7 Nghỉ học.
104 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374