Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/03/2015

07:54 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN QUANG THÁI 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 TẠ HOÀNG DUY 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
3 NGUYỄN MINH THUÝ 10A1 Đi học muộn.
4 ĐINH DIỆP ANH 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
5 NGÔ ĐỨC ANH B 10A3 Nghỉ học.
6 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
7 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
8 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2.
10 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học.
11 VŨ TRUNG KIÊN 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
12 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10D5 Nghỉ học.
13 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 10D8 Nghỉ học giờ Tin.
14 NGUYỄN MỸ LINH 10D8 Nghỉ học giờ Tin.
15 ĐINH BẢO NGỌC 10D8 Nghỉ học giờ Tin.
16 ĐINH BẢO NGỌC 10D8 Nghỉ học.
17 LÊ KHÁNH LINH 10D8 Nghỉ học.
18 NGUYỄN QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học.
19 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học.
20 NGUYỄN QUỲNH SƯƠNG 11D1 Nghỉ học.
21 DOÃN KHÁNH VÂN 11D2 Nghỉ học.
22 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học giờ Tin.
23 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 11D6 Nghỉ học giờ Tin.
24 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
25 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
26 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
27 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
28 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
29 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
30 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
31 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
32 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
33 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
34 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
35 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
36 NGUYỄN THẾ BÁO KHÁNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
37 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
38 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
39 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4.
40 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
41 PHẠM VIỆT DƯ 12A1 Đi học muộn.
42 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn.
43 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn.
44 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn.
45 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
46 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
47 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học.
48 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
49 PHẠM QUỐC HIẾU 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
50 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
51 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
52 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
53 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
54 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
55 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
56 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
57 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
58 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
59 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
60 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Nghỉ học.
61 PHAN THANH HUYỀN 12A3 Nghỉ học.
62 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Đi học muộn.
63 NGUYỄN VĂN KIÊN 12A3 Đi học muộn.
64 BÙI MINH THẮNG 12A3 Đi học muộn.
65 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 12A4 Nghỉ học.
66 ĐÀM XUÂN ĐẠT 12A5 Đi học muộn.
67 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
68 VŨ THANH TRÀ 12A6 Nghỉ học.
69 LÂM THỊ MAI QUYÊN 12D1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4.
70 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn.
71 LÊ MINH ANH 12D2 Nghỉ học có phép.
72 LÊ PHƯƠNG ANH 12D3 Đi học muộn.
73 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Đi học muộn.
74 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Đi học muộn.
75 TRẦN QUỲNH HOA 12D3 Đi học muộn.
76 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 12D3 Đi học muộn.
77 NGUYỄN KHÁNH LINH 12D3 Đi học muộn.
78 TRỊNH NGỌC HIỀN 12D3 Nghỉ học.
79 TRẦN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
80 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Nghỉ học.
81 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 12D4 Nghỉ học tiết 1.
82 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Đi học muộn.
83 BÙI HUỆ ANH 12D4 Đi học muộn.
84 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
85 NGUYỄN TIẾN QUÂN 12D5 Nghỉ học.
86 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học.
87 LÊ THU TRANG 12D6 Nghỉ học.
88 PHẠM THỊ HIỀN ANH 12D7 Nghỉ học.
89 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG B 12D7 Nghỉ học.
90 ĐẶNG VÂN HƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
91 NGUYỄN VIỆT KHÁNH 12D7 Nghỉ học.
92 BÙI ĐỨC QUANG 12D7 Nghỉ học.
93 ĐỖ TRÀ MY 12Q1 Đi học muộn.
94 VŨ HUY HOÀNG 12Q1 Nghỉ học.
95 NGUYỄN TÂN THUỲ TRANG 12Q2 Đi học muộn.
    12Q1 Tiết 4,5: thầy Vỹ dạy thay thầy Thanh.
    12Q2 Tiết 1: thầy Dũng dạy thay thầy Thiệu.
Tiết 3: thầy Lũy dạy thay thầy Thiệu.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741