Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/04/2015

02:50 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG THU AN 10A1 Nghỉ học.
2 PHẠM ĐẶNG DŨNG 10A1 Nghỉ học.
3 NGÔ MINH HUYỀN 10A1 Nghỉ học.
4 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Nghỉ học.
5 TẠ MINH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
6 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 10A4 Nghỉ học.
7 LƯU HƯƠNG GIANG 10D1 Đi học muộn.
8 NGUYỄN KHÁNH LINH 10D1 Nghỉ học.
9 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH 10D3 Nghỉ học.
10 NGUYỄN YẾN NHI 10D4 Nghỉ học.
11 NGÔ LÊ HÀ ANH 10D8 Nghỉ học.
12 LÊ QUỲNH CHI 10D9 Đi học muộn.
13 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 10D9 Đi học muộn.
14 KIỀU PHƯƠNG LINH 10D9 Đi học muộn.
15 NGUYỄN TUẤN VIỆT 10D9 Đi học muộn.
16 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học.
17 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 11A4 Nghỉ học.
18 NGUYỄN LÂM NGỌC NHI 11A5 Nghỉ học.
19 THÁI ĐẠI NGHĨA 11A5 Nghỉ học.
20 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 11A5 Nghỉ học.
21 QUÁCH THU VÂN 11A6 Nghỉ học.
22 HOÀNG DIỆP PHI 11A6 Nghỉ học.
23 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
24 NGÔ BẢO CHÂU 11D2 Nghỉ học.
25 LƯU PHƯƠNG NAM 11D4 Nghỉ học.
26 TRẦN PHƯƠNG THẢO 11D5 Nghỉ học.
27 NGUYỄN NGỌC HÀ 11D6 Nghỉ học.
28 TRẦN THỊ THU HIỀN 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
29 PHẠM VIỆT CƯỜNG 11Q1 Nghỉ học.
30 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 11Q1 Nghỉ học.
31 NG.ĐỨC HẢI NGUYỆT TÂM 11Q1 Nghỉ học.
    10D1 Tiết 3: cô Trúc dạy thay cô Trâm.
    11Q1 Tiết 4: cô Công dạy thay thầy Hy.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374