Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/09/2015

06:42 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG TRÂM ANH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 NGUYỄN ĐĂNG THU HƯƠNG 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 ĐỖ VÂN NGỌC 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
4 MAI TRỰC BÌNH 10A1 Nghỉ học.
5 LÊ QUANG MINH 10A4 Nghỉ học.
6 LƯƠNG NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học.
7 NGUYỄN QUANG THÁI 11A1 Nghỉ học.
8 ĐINH TIẾN AN 11A4 Đi học muộn.
9 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11A4 Đi học muộn giờ Tin học.
10 NGUYỄN ANH DUY 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
11 NGUYỄN DƯƠNG MINH TRÍ 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
12 HOÀNG MINH DƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
13 NGUYỄN TIẾN ANH 11A5 Nghỉ học tiết 3.
14 HOÀNG ĐỨC TRUNG 11A5 Nghỉ học tiết 3.
15 NG. TRƯỜNG THANH TUÂN 11A5 Nghỉ học tiết 3.
16 ĐỖ TIẾN ĐẠT 11D2 Nghỉ học.
17 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
18 NGUYỄN ANH MINH 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
19 NGUYỄN MINH ANH 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
20 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG VY 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
21 NGUYỄN NGỌC NHẬT ANH 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
22 TRẦN ĐỨC HIẾU 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
23 ĐẶNG QUỐC HUY 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
24 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
25 LÊ PHƯƠNG LINH 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
26 VŨ THU ANH 11D6 Nghỉ học.
27 TRẦN THU HÀ 11D7 Nghỉ học.
28 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Nghỉ học.
29 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Nghỉ học.
30 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Đi học muộn.
31 HOÀNG NGỌC PHAN ANH 12A6 Nghỉ học tiết 1.
32 NGÔ SĨ ĐÔ 12D1 Nghỉ học tiết 3.
33 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 4, 5.
34 NGUYỄN TỐ LY 12D2 Nghỉ học.
35 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
36 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 12D3 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
37 HOÀNG MẠNH KIÊN 12D3 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
38 NGÔ KIM NGÂN 12D3 Nghỉ học.
39 PHẠM THỊ MINH ANH 12D4 Nghỉ học tiết 1.
40 DƯƠNG VĂN VƯỢNG 12D4 Nghỉ học.
41 VŨ PHẠM MINH HƯƠNG 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
42 NGUYỄN ĐỨC ANH 12D6 Nghỉ học.
43 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 12D7 Nghỉ học.
44 PHẠM THU PHƯƠNG 12D7 Đi học muộn.
45 BÙI VĨNH KIỆT 12D8 Nghỉ học.
46 NG HOÀNG PHƯƠNG THẢO 12D8 Đi học muộn.
47 ĐAN VIỆT ANH 12D8 Đi học muộn.
48 NGUYỄN MINH NGỌC 12D8 Đi học muộn.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741