Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 26/10/2016

20:42 26/10/2016

Chuyên cần ngày 26/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung nhắn

1

NGUYỄN HUY THÀNH

10A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

2

TRẦN HÀ QUANG DUY

10A1

vào muộn 30 phút học tăng cường

3

ĐỖ PHƯƠNG TRÀ

10A5

nghỉ học giờ Tin học

4

NGUYỄN ĐOÀN QUỲNH ANH

10A5

nghỉ học giờ Tin học

5

NGUYỄN TRUNG KIÊN

10A5

nghỉ học giờ Tin học

6

BÙI LÊ TRANG NHUNG

10D1

nghỉ học học tăng cường

7

ĐỖ QUỲNH TRANG

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

8

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

9

NGUYỄN BÁ KHÁNH CHÂU

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

10

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

11

TRẦN BẢO CHÂU

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

12

VŨ THU THUỶ

10D1

nghỉ học

13

PHÙNG MẠNH PHÚC

10D3

nghỉ học

14

DƯƠNG MINH PHÚC

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

15

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

16

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

11A1

nghỉ học học tăng cường

17

PHẠM MINH KHÔI

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

18

TRẦN CHÍ MINH

11A1

nghỉ học học tăng cường

19

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

đi học muộn

20

LÊ ANH ĐỨC

11A3

nghỉ học

21

LÊ TRÀ MY

11A3

đi học muộn

22

DƯƠNG ĐĂNG BẢO

11A5

đi học muộn

23

DƯƠNG MẠNH HIẾU

11A5

đi học muộn giờ Thể dục

24

NGUYỄN TRẦN THỊ MINH NGỌC

11A5

nghỉ học giờ Thể dục

25

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

nghỉ học học tăng cường

26

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

vào muộn 12 phút

27

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

vào muộn 80 phút học tăng cường

28

NGUYỄN DIỆU MY

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

29

NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN

11D2

vào muộn 100 phút học tăng cường

30

TRẦN GIA LONG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

31

VŨ ĐỨC TÙNG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

32

HOÀNG LÊ TRUNG

11D5

đi học muộn giờ Thể dục

33

TRẦN MỸ HÀ

11D5

đi học muộn giờ Thể dục

34

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học

35

TRƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học

36

VŨ HƯƠNG HUYỀN

12A2

nghỉ học giờ Tin học

37

TẠ THANH THẢO

12A3

nghỉ học giờ Tin học

38

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học

39

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 1

40

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học

41

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

42

BÙI THỊ THU VÂN

12D5

nghỉ học giờ Tin học

43

ĐẶNG THU TRANG

12D5

đi học muộn giờ Tin học

44

NGÔ TRÀ MY

12D5

đi học muộn giờ Tin học

45

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

46

PHẠM THUỲ TRANG

12D5

đi học muộn giờ Tin học

47

PHAN MỸ LINH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374