Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/11/2015

07:51 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Nghỉ học.
2 NGUYỄN ĐAN CHI MAI 10A5 Nghỉ học giờ Tin học.
3 PHẠM THUỲ LINH 10A5 Nghỉ học giờ Tin học.
4 PHẠM VIỆT THẢO 10A5 Nghỉ học giờ Tin học.
5 BÙI MINH THANH   Nghỉ học giờ Tin học.
6 LÊ DUY CÁC 10D1 Nghỉ học.
7 LÊ DUY CÁC 10D1 Nghỉ học tăng cường.
8 NGUYỄN CHÍ KIÊN 10D1 Vào muộn 45 - học tăng cường.
9 VŨ ĐỨC TÙNG 10D2 Vào muộn 25.
10 NGUYỄN DANH HUY 10D2 Nghỉ học.
11 NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH 10D2 Nghỉ học.
12 NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH 10D2 Nghỉ học tăng cường.
13 VŨ HẢI BẰNG 11A6 Nghỉ học.
14 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Nghỉ học.
15 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1.
16 BÙI NINH DUYÊN 11D2 Nghỉ học.
17 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D8 Nghỉ học.
18 LÊ HOÀI THU 11D9 Nghỉ học.
19 BÙI HOÀNG ANH 11D9 Nghỉ học.
20 HOÀNG QUANG VŨ 12A1 Đi học muộn.
21 VŨ MINH HIỆP 12A1 Nghỉ học.
22 TRỊNH CHI LINH 12A1 Nghỉ học.
23 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Đi học muộn.
24 HOÀNG ANH QUỐC 12A2 Nghỉ học.
25 TRẦN ĐỨC HUY 12A4 Đi học muộn.
26 VŨ THU UYÊN B 12A5 Đi học muộn giờ GDQP.
27 VŨ THU UYÊN A 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
28 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
29 LÊ MINH TRÍ 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
30 PHẠM HẢI SƠN 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
31 PHẠM HỒNG QUÂN 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
32 NGÔ LÊ HỒNG PHONG 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
33 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
34 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
35 NGUYỄN NGỌC MINH 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
36 BÙI KIM LONG 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
37 PHẠM NHẬT LINH 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
38 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
39 VŨ MINH HIẾU 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
40 TRỊNH MINH ĐỨC 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
41 TRƯƠNG NGỌC ANH 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
42 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
43 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
44 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
45 TÔN NỮ KHÁNH HUYỀN 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
46 NGUYỄN THỊ LINH GIANG 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
47 NGUYỄN THỊ VI NGA 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
48 ĐẶNG MỸ DUYÊN 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
49 NGUYỄN MINH ANH 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
50 NGUYỄN THU THẢO 12D5 Nghỉ học.
51 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
52 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.
53 VŨ ĐỖ THÀNH LONG 12Q1 Nghỉ học.
54 LƯƠNG QUỲNH ANH 12Q1 Nghỉ học.
    10A1 Tiết 1: cô Loan dạy thay cô Vân.
Tiết 2: cô Lâm dạy thay cô Vân.
Tiết 3: cô Linh dạy thay cô Hà (Địa).
    10D2 Tiết 5: cô Linh dạy thay cô Hà (Địa).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741