Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 26/11/2016

14:12 02/12/2016

Chuyên cần ngày 26/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN BẢO KIM

10D3

nghỉ học

2

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

3

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D5

nghỉ học

4

VŨ THU GIANG

10D7

nghỉ học

5

NGUYỄN ANH ĐỨC B

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

NGUYỄN HẠ LAN VY

10D9

nghỉ học

7

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

nghỉ học học tăng cường

8

LÊ NGỌC TRÀ

11D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

9

NGÔ ĐỨC HIẾU

11D2

nghỉ học

10

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

11

NGUYỄN GIA BÌNH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

12

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

13

NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH

11D2

nghỉ học tiết 1,2

14

NGUYỄN QUANG ĐẠI

11D2

nghỉ học học tăng cường

15

NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN

11D2

nghỉ học tiết 1,2

16

PHẠM ANH THƯ

11D2

nghỉ học tiết 1,2

17

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

18

TẠ DIỆP NGUYÊN ANH

11D2

nghỉ học tiết 1,2

19

THÁI HOÀNG DƯƠNG

11D3

nghỉ học

20

NGUYỄN DIỆU LINH

11D4

nghỉ học

21

HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI

11D7

nghỉ học

22

TRẦN MINH ANH

11D7

nghỉ học

23

NGÔ HOÀNG GIANG

11D9

nghỉ học tiết 1,2

24

TRƯƠNG THÙY LINH

12A3

đi học muộn

25

VŨ CHÍ BẰNG

12A3

nghỉ học

26

NGUYỄN HẢI LY

12D4

nghỉ học tiết 1

27

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học

28

LÊ PHƯƠNG LINH

12D5

nghỉ học

29

NGUYỄN MINH ANH

12D5

nghỉ học tiết 1

30

DƯ TUYẾT TRINH

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

31

NGUYỄN MAI TRANG

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

32

NGUYỄN THỊ TÀI THU

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

33

PHƯƠNG CẨM TÚ

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

34

QUÁCH QUANG HUY

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

35

TRẦN QUỲNH TRANG

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

36

BÙI HOÀNG ANH

12D9

nghỉ học

37

NGUYỄN THU HƯỜNG

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374