Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/02/2015

07:01 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
2 HOÀNG THU AN 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
3 HOÀNG THU AN 10A1 Nghỉ học tiết 5.
4 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 10A5 Nghỉ học.
5 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10A6 Nghỉ học.
6 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
7 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
8 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 10D1 Nghỉ học tiết 1.
9 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 10D1 Nghỉ học tiết 1.
10 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học.
11 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN 10D2 Nghỉ học tiết 5.
12 ĐẶNG VIỆT THỊNH 10D2 Nghỉ học tiết 5.
13 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 10D2 Nghỉ học.
14 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC 10D4 Đi học muộn.
15 VŨ THU ANH 10D6 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
16 VŨ MINH CƯỜNG 10D6 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
17 NGHIÊM NGỌC MAI 10D6 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
18 NGHIÊM NGỌC MAI 10D6 Nghỉ học tiết 1.
19 BÙI VÂN ANH 10D7 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
20 NGUYỄN DIỆP THẢO 10D7 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
21 TRẦN QUỲNH TRANG 10D7 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
22 TRẦN QUỲNH TRANG 10D7 Nghỉ học.
23 CAO THÀNH NAM 10D8 Nghỉ học.
24 LÊ HOÀI THU 10D9 Nghỉ học.
25 VŨ MINH HIỆP 11A1 Nghỉ học.
26 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học.
27 TRẦN HỒNG NGỌC 11D2 Nghỉ học.
28 PHAN QUANG ANH 11D4 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
29 BÙI KHÁNH LINH 11D4 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
30 NGUYỄN THU PHƯƠNG 11D4 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
31 NGUYỄN HỒNG VÂN 11D4 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
32 VŨ MINH HẠNH 11D5 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
33 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 11D5 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
34 NGUYỄN NGỌC LINH 11D5 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
35 VŨ YẾN NHI 11D5 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
36 NGUYỄN THU THẢO 11D5 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
37 LÊ PHƯƠNG ANH 11D5 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
38 ĐÀM THỊ VÂN ANH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
39 TRẦN PHƯƠNG HẰNG 11D5 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
40 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 11D6 Nghỉ học.
41 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 11D7 Nghỉ học.
42 LÊ NAM TRUNG 11Q1 Nghỉ học tiết 4, 5.
43 THÁI ANH TÚ 12A1 Đi học muộn.
44 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
45 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Đi học muộn.
46 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học.
47 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học.
48 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5.
49 NGUYỄN HOÀNG LONG 12A2 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
50 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học.
51 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học.
52 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học.
53 NGÔ THANH HUYỀN 12A4 Nghỉ học.
54 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 12A4 Nghỉ học.
55 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
56 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
57 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Đi học muộn.
58 VŨ CẨM NHUNG 12A6 Nghỉ học.
59 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
60 NGUYỄN HÀ THU 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
61 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
62 TRẦN MINH ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5 có phép.
63 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5 có phép.
64 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2 có phép.
65 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
66 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
67 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
68 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
69 LÊ KIM NGÂN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
70 NGUYỄN MINH TRANG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
71 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
72 VŨ TÁ HUY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
73 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 12D2 Nghỉ học có phép.
74 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Đi học muộn.
75 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
76 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 12D4 Nghỉ học.
77 HỒ THU TRANG 12D4 Đi học muộn.
78 NGUYỄN THU TRÀ 12D5 Nghỉ học.
79 PHẠM THỊ HIỀN ANH 12D7 Nghỉ học.
80 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
81 LÊ ĐỨC ANH 12Q1 Đi học muộn.
82 NGUYỄN THẠCH HƯNG 12Q1 Nghỉ học.
83 LÊ HUYỀN MY 12Q2 Nghỉ học.
    11Q1 Tiết 2: cô Phương (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374