Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/03/2015

07:54 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
2 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học tiết 3, 5.
3 LƯU HƯƠNG GIANG 10D1 Nghỉ học tiết 3, 5.
4 LÊ PHƯƠNG NGÂN 10D1 Nghỉ học tiết 3, 5.
5 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học tiết 3, 5.
6 MAI HƯƠNG GIANG 10D1 Nghỉ học tiết 3, 5.
7 TRẦN HUYỀN MY 10D2 Nghỉ học.
8 NGUYỄN KIỀU ANH 10D7 Nghỉ học giờ GDQP.
9 PHẠM TUẤN MINH 10D7 Nghỉ học giờ GDQP.
10 ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 10D8 Nghỉ học tiết 1.
11 NGÔ LÊ HÀ ANH 10D8 Đi học muộn.
12 NGUYỄN LINH CHI 10D8 Đi học muộn.
13 PHẠM HÙNG MẠNH 11A1 Nghỉ học.
14 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Đi học muộn.
15 NGUYỄN MẠNH HÙNG 11A5 Nghỉ học.
16 PHẠM THỊ MINH ANH 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
17 ĐỖ THU PHƯƠNG 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
18 NGUYỄN THỊ VI NGA 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
19 NGÔ QUỲNH ANH 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
20 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
21 NGUYỄN THU THẢO 11D5 Đi học muộn giờ GDQP.
22 TRẦN PHƯƠNG HẰNG 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
23 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Đi học muộn.
24 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
25 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
26 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
27 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn.
28 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn.
29 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12A2 Nghỉ học.
30 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học.
31 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Nghỉ học.
32 TRẦN HƯƠNG GIANG 12A3 Nghỉ học.
33 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Đi học muộn.
34 THẠCH LONG VŨ 12A4 Đi học muộn.
35 TRẦN HỮU TÚ 12A4 Nghỉ học.
36 BÙI MINH THU 12A4 Nghỉ học.
37 HOÀNG PHƯƠNG TRANG 12A5 Đi học muộn.
38 ĐINH THANH TÙNG 12A5 Đi học muộn.
39 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Đi học muộn.
40 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học.
41 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
42 VŨ THẢO DUNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
43 ĐOÀN THUỲ LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
44 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
45 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
46 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
47 NGUYỄN HÀ THU 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
48 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
49 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
50 TRẦN MINH ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
51 NGUYỄN LINH CHI 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
52 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
53 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
54 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
55 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
56 LÊ KIM NGÂN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
57 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
58 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
59 TRẦN MINH HOÀNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
60 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
61 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
62 NGUYỄN THÁI HÀ 12D2 Đi học muộn.
63 NGÔ QUANG HUY 12D3 Đi học muộn.
64 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
65 NGÔ MAI CHI 12D3 Nghỉ học.
66 TRỊNH NGỌC HIỀN 12D3 Nghỉ học.
67 NGUYỄN THẢO HIỀN 12D4 Nghỉ học.
68 LẠI PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
69 NGUYỄN THU HÀ B 12D5 Nghỉ học.
70 NGUYỄN NGỌC THẢO 12D5 Nghỉ học.
71 NGUYỄN THU TRÀ 12D5 Nghỉ học.
72 TRẦN THỊ HÀ VY 12D5 Nghỉ học.
73 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D6 Nghỉ học.
74 NGUYỄN ANH VŨ 12D6 Nghỉ học.
75 QUÁCH THU PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
76 VŨ XUÂN QUỲNH 12D7 Nghỉ học.
77 LÊ HOÀNG GIANG 12Q2 Nghỉ học.
    12Q2 Tiết 1: thầy Thiệu nghỉ.
    12Q1 Tiết 3:  cô Hà (Địa) dạy thay cô Bẩy.
    12A2 Tiết 4: cô Thanh (CN) dạy thay cô Liên.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374