Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/09/2015

06:42 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
2 VŨ BÌNH NHI 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
3 NGUYỄN HOA LY 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
4 TRẦN TRÀ MY 10D5 Nghỉ học.
5 ĐỒNG NGỌC PHƯƠNG ANH 10D9 Nghỉ học.
6 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
7 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vắng mặt đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
8 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào muộn 8 - học tăng cường.
9 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11A1 Nghỉ học tiết 3, 4 - học tăng cường.
10 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
11 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Vắng mặt đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
12 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Nghỉ học tiết 3, 4 - học tăng cường.
13 LÊ TRUNG KIÊN 11A4 Nghỉ học.
14 HOÀNG MINH DƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
15 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1, 4, vào muộn tiết 2 - học tăng cường.
16 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Vắng mặt đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
17 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
18 LƯU THUỲ LINH 11D1 Vắng mặt đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
19 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học.
20 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
21 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Vắng mặt đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
22 NGUYỄN DIỄM THU 11D1 Nghỉ học tiết 1, vào muộn tiết 2 - học tăng cường.
23 NGUYỄN DIỄM THU 11D1 Vắng mặt đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
24 NGUYỄN HOÀNG MAI 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
25 NGUYỄN HOÀNG MAI 11D1 Vắng mặt đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
26 NGUYỄN HUYỀN VY 11D1 Nghỉ học tiết 1, vào muộn tiết 2 - học tăng cường.
27 NGUYỄN HUYỀN VY 11D1 Vắng mặt đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
28 PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH 11D1 Đi học muộn tăng cường.
29 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN 11D2 Nghỉ học.
30 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
31 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Vắng mặt đầu giờ tiết 1 - học Tin học.
32 NGUYỄN MINH HIỀN 11D3 Nghỉ học.
33 BÙI TRỌNG TIẾN 12A2 Nghỉ học.
34 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 12A4 Nghỉ học.
35 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Vào muộn tiết 2.
36 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Vắng mặt đầu tiết 2.
37 PHAN HÀ TRUNG 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
38 ĐẶNG KIỀU UYÊN 12D5 Nghỉ học.
39 LÊ CHI MAI 12D7 Nghỉ học.
40 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Nghỉ học.
41 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
    11A1 Tiết 2, 3: cô Thu (NN) dạy thay cô Hoan.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374