Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/10/2015

07:07 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Nghỉ học tiết 3 - học tăng cường.
2 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Nghỉ học.
3 LƯƠNG THÙY LINH 10D9 Nghỉ học.
4 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
5 NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH 11A1 Vào học muộn 6 - học tăng cường.
6 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
7 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11A1 Vào học muộn 7 - học tăng cường.
9 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học tăng cường.
10 HOÀNG NHẬT CƯỜNG 11A2 Nghỉ học.
11 ĐỖ NGỌC MINH HƯƠNG 11A2 Nghỉ học.
12 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Nghỉ học tiết 4.
13 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học.
14 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học tăng cường.
16 ĐỒNG PHÚC ĐẠT 11D1 Nghỉ học tiết 4.
17 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Vào học muộn 6 - học tăng cường.
19 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học tăng cường.
21 LÊ QUỲNH TRANG 11D2 Nghỉ học tiết 1 -  học tăng cường.
22 LÊ QUỲNH TRANG 11D2 Nghỉ học tiết 1 - Tin học
23 ĐỖ TIẾN ĐẠT 11D2 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
24 ĐỖ TIẾN ĐẠT 11D2 Nghỉ học tiết 1 - Tin học
25 VŨ NGÂN AN 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
26 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
27 NGUYỄN TRÀ MY 11D5 Nghỉ học.
28 NGUYỄN CẨM VÂN 11D7 Nghỉ học.
29 NGUYỄN NGỌC CHÂM 11D7 Nghỉ học.
30 LÊ TRÀ MY 11D8 Nghỉ học.
31 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 11D8 Nghỉ học.
32 NGUYỄN TIẾN NHẬT NAM 11D8 Nghỉ học.
33 NGUYỄN THÙY TIÊN 12A1 Nghỉ học.
34 VŨ MINH HIỆP 12A1 Nghỉ học.
35 NGUYỄN MINH CÔNG 12A6 Nghỉ học.
36 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
37 NGUYỄN THU PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
38 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
39 NGUYỄN ANH TUẤN 12D3 Nghỉ học.
40 TRẦN PHƯƠNG THẢO 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
41 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
42 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
43 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D6 Nghỉ học.
44 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D8 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 3: cô Công (CD) dạy thay cô Mai Anh (Văn).
    10D2 Tiết 4: cô Lan (Lý ) dạy thay cô Mai Anh (Văn).
    10D9 Tiết 3: cô Bình (Sinh) dạy thay cô Thoa (Sinh).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374