Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/10/2015

07:08 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Vào muộn 20.
2 NGUYỄN CHÍ BẰNG 10A1 Vào muộn 20 - học tăng cường.
3 NGUYỄN HOÀNG LÂN B 10A1 Nghỉ học tăng cường.
4 NGUYỄN HOÀNG LÂN B 10A1 Vắng mặt đầu tiết 1.
5 BÙI MINH NGỌC 10A3 Nghỉ học GDQP.
6 CÔNG NGHĨA TRỌNG 10A3 Nghỉ học GDQP.
7 DOÃN VIỆT ANH 10A2 Đi học muộn giờ học Tin.
8 HOA ĐỨC MẠNH 10A2 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
9 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Nghỉ học GDQP.
10 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Vắng mặt đầu tiết 1.
11 LÊ ĐỨC LONG 10A2 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
12 NGÔ ANH ĐÀO 10A3 Đi học muộn GDQP.
13 NGUYỄN HẢI ANH 10A2 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
14 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 10A3 Đi học muộn GDQP.
15 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 10A2 Đi học muộn giờ học Tin.
16 NGUYỄN VŨ NHẬT LINH 10A3 Đi học muộn GDQP.
17 TRẦN PHƯỚC DIỆU ÁNH 10A3 Đi học muộn GDQP.
18 ĐÀO NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học tăng cường.
19 LƯƠNG NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học tăng cường.
20 NGUYỄN HÀ MY 10D2 Vào muộn 12 - học tăng cường.
21 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Vào muộn 12 - học tăng cường.
22 TRỊNH VÂN ANH 10D2 Nghỉ học 2 tiết.
23 NGUYỄN HÀ ANH 10D7 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
24 TRẦN NGỌC TRUNG 10D7 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
25 NGUYỄN TƯỜNG SAN 10D8 Nghỉ học tiết 1 - GDQP.
26 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
27 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 11A2 Nghỉ học.
28 CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ 11A6 Nghỉ học.
29 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học.
30 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Nghỉ học tiết 4, 5.
31 NGUYỄN MINH ÁNH 11D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
32 TỐNG TRẦN HOÀNG 11D6 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
33 NGUYỄN CẨM VÂN 11D7 Nghỉ học.
34 NGUYỄN NGỌC CHÂM 11D7 Nghỉ học.
35 NGÔ LÊ HÀ ANH 11D8 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
36 DƯƠNG VÂN HÀ 11D8 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
37 ĐÀM HỒNG NGỌC 11D8 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
38 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
39 CAO QUANG DUY 12A2 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
40 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 12A2 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
41 CHU QUANG HUY 12A2 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
42 ĐÀO XUÂN TÙNG 12A4 Nghỉ học.
43 NGUYỄN NGỌC THIỆN 12A5 Nghỉ học.
44 NGUYỄN MINH CÔNG 12A6 Nghỉ học.
45 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
46 MAI MINH THU 12D2 Vắng mặt đầu tiết 1.
47 NGUYỄN VŨ THUỲ LINH 12D2 Nghỉ học.
48 ĐẶNG CHÂU ANH 12D3 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
49 LÊ ĐỨC DŨNG 12D3 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
50 NGUYỄN ANH TUẤN 12D3 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
51 NGUYỄN ANH TUẤN 12D3 Nghỉ học.
52 NGUYỄN BẢO HÂN 12D3 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
53 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 12D3 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
54 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Sử dụng điện thoại giờ học Tin.
55 NGUYỄN THỊ VI NGA 12D4 Nghỉ học.
56 LÊ QUANG ANH 12D7 Vắng mặt đầu tiết 1.
57 LÊ THU PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học tiết 1.
58 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Nghỉ học tiết 1.
59 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Vắng mặt đầu tiết 1.
60 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 1, 2: cô Huế dạy thay cô Mai Anh.
    10A1 Tiết 3, 4: cô Huế dạy thay cô Mai Anh.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374