Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 27/10/2016

15:33 27/10/2016

Chuyên cần ngày 27/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ VIỆT HOÀN

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

2

NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG TRANG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

3

TẠ BẢO TRUNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

4

TRẦN ĐỨC THẮNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

5

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

nghỉ học

6

LÊ PHƯƠNG THẢO

10D10

nghỉ học

7

PHÙNG MẠNH PHÚC

10D3

nghỉ học

8

ĐINH HÀ ANH

10D5

đi học muộn giờ Tin học

9

LÊ MINH TRÀ

10D5

nghỉ học

10

NGHIÊM DUY KHÁNH

10D5

đi học muộn giờ Tin học

11

VŨ KHÁNH HUYỀN

10D5

đi học muộn giờ Tin học

12

VY NGỌC HUYỀN

10D5

đi học muộn giờ Tin học

13

NGUYỄN MINH ANH

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

14

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

15

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

16

ĐỖ HOÀNG TÙNG

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

17

NGUYỄN KHÔI NGUYÊN

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

18

NGUYỄN PHƯƠNG LINH B

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

19

PHAN DUY ĐẠT

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

20

HOÀNG MINH ĐỨC

11D5

nghỉ học

21

LÊ QUANG DŨNG

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

22

PHÙNG MẠNH HÀ

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

23

TRẦN CHÂU ANH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

24

PHAN VIỆT HIẾU

11D8

nghỉ học

25

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học

26

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học

27

LÊ MINH HIẾU

12A1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

28

NGUYỄN KIM KHÁNH

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

29

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

nghỉ học

30

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

31

LÊ MINH KHANG

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

32

NGUYỄN QUỐC THÁI

12A6

nghỉ học

33

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

34

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học

35

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

36

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

37

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

38

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

39

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học

40

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học

41

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 1

42

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học

43

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

44

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học

45

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

46

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học

47

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

48

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

49

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học

50

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

51

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học

52

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

53

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

nghỉ học tiết 2

54

LÊ PHƯƠNG ANH

12D2

vào muộn 15 phút

55

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 10 phút

56

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học

57

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học

58

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học

59

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học

60

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học

61

TRẦN QUẾ ANH

12D8

nghỉ học

62

TRẦN THU TRANG

12D9

nghỉ học tiết 1

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374