Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/11/2015

07:54 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRẦN ĐỨC HOÀNG 10A1 Vắng đầu giờ tiết 1.
2 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 10A2 Vắng đầu giờ tiết 1.
3 PHAN VŨ ANH 10A3 Vắng đầu giờ tiết 1.
4 LÊ DUY CÁC 10D1 Vào học muộn 45.
5 NGUYỄN HƯƠNG LY 10D1 Vào muộn 15 - học tăng cường.
6 NGUYỄN NHẬT HÀ 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
7 TRẦN THU TRANG 10D1 Vào muộn 15 - học tăng cường.
8 VŨ THANH THU 10D1 Vào học muộn 45.
9 NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH 10D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
10 HOÀNG THANH VÂN 10D3 Vào học muộn tiết 4.
11 ĐẶNG NGUYỄN TUẤN KIỆT 10D4 Nghỉ học.
12 TRẦN HÀ PHƯƠNG 10D6 Nghỉ học.
13 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 10D8 Nghỉ học.
14 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
15 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào muộn 40 - học tăng cường.
16 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào muộn 20 - học tăng cường.
17 PHẠM VIỆT ANH 11A5 Nghỉ học.
18 VŨ HẢI BẰNG 11A6 Nghỉ học.
19 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
20 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
21 NGUYỄN HÀ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
22 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
23 QUANG MỸ HẠNH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
24 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 11D2 Vào muộn 45 - học tăng cường.
25 TRẦN HỒNG ANH 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
26 PHẠM THUỲ TRANG 11D5 Nghỉ học.
27 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
28 TRIỆU ANH PHƯƠNG 11D6 Nghỉ học.
29 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D8 Nghỉ học.
30 LÊ HOÀI THU 11D9 Nghỉ học.
31 NGÔ NGỌC TRÂN 12A1 Đi học muộn.
32 CHU QUANG HUY 12A2 Nghỉ học.
33 NGUYỄN BÍCH THUỶ 12A3 Nghỉ học.
34 NGUYỄN BÁ LƯƠNG 12A3 Nghỉ học.
35 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12A4 Vắng đầu giờ tiết 1.
36 HOÀNG HẢI ANH 12A5 Đi học muộn.
37 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
38 LÊ SƠN HOÀNG 12A6 Đi học muộn.
39 VŨ KIỀU ANH 12D1 Nghỉ học.
40 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D2 Nghỉ học.
41 NGUYỄN BÁ MINH CHIẾN 12D3 Nghỉ học tiết 1.
42 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Nghỉ học tiết 1.
43 VŨ LAN ANH 12D7 Nghỉ học.
44 NG HOÀNG PHƯƠNG THẢO 12D8 Vắng đầu giờ tiết 1.
45 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D8 Nghỉ học.
46 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Đi học muộn.
47 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374