Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 28/11/2016

14:16 02/12/2016

Chuyên cần ngày 28/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

10D1

vào muộn 25 phút học tăng cường

2

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

nghỉ học học tăng cường

3

TÔ HOÀNG YẾN NHI

10D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

4

BÙI NGUYÊN PHƯƠNG

10D2

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

5

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

6

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

vào muộn 7 phút học tăng cường

7

DƯƠNG MINH PHÚC

11A1

nghỉ học học tăng cường

8

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

9

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

10

MAI TRỰC BÌNH

11A1

vào muộn 7 phút học tăng cường

11

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

12

TÔ TRANG LINH

11A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

13

TRẦN ĐỨC HOÀNG

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

14

TRẦN NHẬT HỒNG

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

15

ĐỖ YẾN NHI

11A3

nghỉ học

16

NGUYỄN THU TRANG

11A4

nghỉ học

17

ĐỖ NGỌC THẮNG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

18

LÊ MỸ LINH

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

19

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

nghỉ học tiết 1,2

20

NGUYỄN HƯƠNG LY

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

21

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

22

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

11D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

23

PHẠM TRÀ MI

11D1

nghỉ học học tăng cường

24

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

25

ĐẶNG THUỲ LINH

11D2

nghỉ học

26

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

27

NGUYỄN KIM ANH

11D8

nghỉ học giờ Thể dục

28

PHẠM THANH VÂN

11D8

nghỉ học giờ Thể dục

29

NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH

11D9

nghỉ học

30

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

nghỉ học

31

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

12A2

nghỉ học

32

VŨ CHÍ BẰNG

12A3

nghỉ học

33

ĐINH QUỐC ANH

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

34

LÊ HÙNG THIỆN NGHĨA

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

35

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học tiết 1,2

36

TRẦN ĐẠI NGHĨA

12D2

nghỉ học tiết 5

37

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học tiết 5

38

DƯƠNG LƯU TIẾN

12D4

nghỉ học giờ Tin học

39

NGUYỄN HẢI LY

12D4

nghỉ học giờ Tin học

40

PHƯƠNG GIA LINH

12D4

nghỉ học giờ Tin học

41

VŨ NGỌC ĐỨC

12D4

nghỉ học giờ Tin học

42

ĐỖ HÀ LINH

12D5

nghỉ học

43

NGUYỄN DƯƠNG LY

12D6

nghỉ học

44

VŨ THU ANH

12D6

nghỉ học

45

NGUYỄN TUẤN VIỆT

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741