Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/1/2015

03:59 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/1/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung nhắn
1 PHẠM QUỲNH MAI 10A2 Nghỉ học.
2 NGUYỄN ANH DUY 10A4 Đi học muộn.
3 NGUYỄN TIẾN ANH 10A5 Nghỉ học.
4 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Nghỉ học.
5 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 10D1 Nghỉ học.
6 TRẦN TRỌNG HIỆP 10D3 Đi học muộn.
7 BÙI THỊ THU VÂN 10D5 Đi học muộn.
8 NGUYỄN NGỌC MINH 10D6 Đi học muộn.
9 HOÀNG QUANG VŨ 11A1 Đi học muộn.
10 TRẦN THỊ NGUYÊN 11A2 Nghỉ học.
11 NGUYỄN MINH ANH A 11A4 Nghỉ học.
12 PHẠM HẢI SƠN 11A5 Nghỉ học.
13 HOÀNG THU TRANG 11D2 Nghỉ học.
14 KIỀU BẢO HÂN 11D2 Nghỉ học.
15 NGUYỄN ANH TUẤN 11D3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
16 NGUYỄN HOÀNG THẢO MY 11D3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
17 LÊ TÂM ANH 11D6 Nghỉ học.
18 MAI PHƯƠNG NHI 11D6 Nghỉ học.
19 NGUYỄN BÍCH NGỌC 11D7 Nghỉ học tiết 1.
20 PHẠM MINH HẰNG 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
21 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn tăng cường.
22 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn tăng cường.
23 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn tăng cường.
24 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn tăng cường.
25 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn tăng cường.
26 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn tăng cường.
27 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học tăng cường.
28 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
29 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Nghỉ học.
30 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
31 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
32 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
33 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
34 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn tăng cường.
35 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn tăng cường.
36 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học tăng cường.
37 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường.
38 VŨ NHẬT NAM 12A2 Nghỉ học tăng cường.
39 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học tăng cường.
40 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Nghỉ học tăng cường.
41 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học tăng cường.
42 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học.
43 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
44 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Đi học muộn.
45 NGUYỄN THU NGÂN 12A4 Đi học muộn.
46 NGUYỄN NGỌC VIỆT 12A5 Nghỉ học.
47 ĐÀM XUÂN ĐẠT 12A5 Đi học muộn.
48 CÔNG THỊ MINH HUYỀN 12A5 Đi học muộn.
49 PHẠM NGỌC QUANG ANH 12A6 Nghỉ học.
50 LÊ PHÚC NGHĨA 12A6 Đi học muộn.
51 LÊ HÀ KHANH 12D1 Nghỉ học tiết 1, 2.
52 LÊ MINH ANH 12D2 Đi học muộn.
53 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
54 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
55 LÊ THU TRANG 12D6 Đi học muộn.
56 ĐỖ MỸ LINH 12D6 Đi học muộn.
57 BÙI QUANG THÁI 12D7 Nghỉ học tiết 1.
58 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG B 12D7 Nghỉ học.
    10A1 Tiết 4: cô Ngân (Lý) dạy thay cô Lan (Lý).
    12Q1 Tiết 3: cô Hà (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).
    12Q2 Tiết 2:  cô Hà (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).
Tiết 3: cô Mai (GDCD) dạy thay cô Lan (Lý).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374