Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/1/2015

04:01 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/1/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LẠI ANH THƯ 10D1 Đi học muộn tăng cường.
2 PHẠM PHƯƠNG THẢO 10D1 Nghỉ học tăng cường.
3 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
4 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 10D2 Nghỉ học.
5 TRẦN HUYỀN MY 10D2 Nghỉ học.
6 NGUYỄN PHẠM VŨ LONG 10D4 Đi học muộn.
7 NGUYỄN DƯƠNG LY 10D6 Nghỉ học.
8 NGUYỄN DIỆP THẢO 10D7 Nghỉ học.
9 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Đi học muộn.
10 NGUYỄN THÁI HIỀN 11A2 Nghỉ học.
11 TRẦN THỊ NGUYÊN 11A2 Nghỉ học.
12 NGUYỄN NGỌC MINH 11A5 Nghỉ học tiết 1.
13 PHẠM HẢI SƠN 11A5 Nghỉ học.
14 ĐỖ MAI PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
15 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
16 LÊ HÀ PHƯƠNG 11D3 Đi học muộn.
17 NGUYỄN MINH THƯ 11D5 Đi học muộn.
18 NGUYỄN BÍCH NGỌC 11D7 Nghỉ học tiết 1.
19 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Nghỉ học tiết 1.
20 LÊ QUANG ANH 11D7 Nghỉ học.
21 VŨ LAN ANH 11D7 Nghỉ học.
22 LƯƠNG QUỲNH ANH 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
23 ĐỖ VŨ THÀNH LONG 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
24 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học.
25 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
26 NGUYỄN QUỲNH MAI 12A2 Nghỉ học.
27 NGUYỄN ANH TÚ 12A3 Nghỉ học.
28 VŨ QUANG MINH 12A4 Nghỉ học.
29 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học.
30 ĐỖ MINH HUY 12A5 Đi học muộn.
31 CÔNG HÀ MY 12A5 Đi học muộn.
32 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
33 ĐÀM XUÂN ĐẠT 12A5 Đi học muộn.
34 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 12A6 Nghỉ học.
35 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn tăng cường.
36 PHẠM THÙY DƯƠNG 12D1 Đi học muộn tăng cường.
37 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Đi học muộn tăng cường.
38 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
39 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
40 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12D2 Đi học muộn tăng cường.
41 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn tăng cường.
42 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn tăng cường.
43 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 12D2 Đi học muộn tăng cường.
44 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn tăng cường.
45 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
46 VŨ TÁ HUY 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
47 LÊ KIM NGÂN 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
48 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
49 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
50 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
51 BÙI HUỆ ANH 12D4 Nghỉ học tiết 1.
52 VŨ THU HIỀN 12D4 Đi học muộn.
53 HỒ THU TRANG 12D4 Đi học muộn.
54 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
55 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D4 Nghỉ học.
56 VŨ THU HIỀN 12D4 Đi học muộn.
57 HỒ THU TRANG 12D4 Đi học muộn.
58 ĐẶNG KIM OANH 12D6 Nghỉ học.
59 VŨ HUY HOÀNG 12Q1 Nghỉ học.
60 NGUYỄN THỊ HẠNH MINH 12Q1 Nghỉ học.
61 KHUẤT HÀ MY 12Q1 Nghỉ học.
62 NGUYỄN TÂN THUỲ TRANG 12Q2 Nghỉ học.
    12Q2 Tiết 3: cô Lan (Lý) dạy thay cô Quỳnh (TD).
    12A1 Tiết 2: cô Hạnh (Văn) dạy thay cô Loan (Hóa).
    11Q1 Tiết 2: cô Lâm (Lý) dạy thay cô Tuyết (Văn).
Tiết 3: thầy Hồng Anh (Toán) dạy thay thầy Ngọc (TD).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374