Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/12/2015

03:44 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 26/12/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRẦN ĐỨC HOÀNG 10A1 Vào học muộn 30.
2 HOÀNG KIM NGÂN 10A1 Nghỉ học.
3 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Vào học muộn 15.
4 NGUYỄN MINH QUANG 10A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
5 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 10A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
6 TRẦN HỒNG NGỌC 10A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
7 BÙI MINH NGỌC 10A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
8 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
9 VŨ QUANG HUY 10A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
10 NGUYỄN XUÂN HOÀN 10A4 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
11 NGUYỄN TIẾN PHÚ 10A4 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
12 LÊ HOÀNG VIỆT 10A5 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
13 LÊ HUY TUẤN 10D1 Nghỉ học.
14 LÊ MỸ LINH 10D1 Nghỉ học.
15 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 10D1 Nghỉ học.
16 VŨ THANH THU 10D1 Vào học muộn 110.
17 NGUYỄN GIA LINH 10D2 Vào học muộn 45.
18 NGUYỄN MINH NGỌC 10D2 Nghỉ học.
19 NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH 10D2 Nghỉ học.
20 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Vào học muộn 5.
21 VŨ ĐỨC TÙNG 10D2 Vào học muộn 60.
22 NGUYỄN THU HƯƠNG 10D6 Nghỉ học.
23 PHÍ LAN HƯƠNG 10D6 Nghỉ học.
24 HOÀNG THỊ HIỀN TRANG 10D6 Nghỉ học.
25 PHẠM XUÂN BÁCH 10D10 Nghỉ học.
26 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B 10D10 Nghỉ học.
27 NGUYỄN NHẬT THÀNH 10D10 Nghỉ học.
28 NGUYỄN TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học.
29 NGUYỄN HÀ THU 11A2 Nghỉ học.
30 PHẠM VI ANH 11A2 Nghỉ học.
31 MAI HẢI ANH 11A3 Nghỉ học.
32 KHỔNG NHẬT HUYỀN 11A4 Đi học muộn.
33 NGUYỄN HỒNG HẠNH 11A4 Nghỉ học.
34 CHU BÁCH TÙNG 11A4 Nghỉ học.
35 LÂM ANH TUẤN 11A4 Nghỉ học.
36 VŨ HẢI ANH 11A5 Nghỉ học.
37 CHU HẢI ĐĂNG 11A5 Nghỉ học.
38 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
39 NGUYỄN HIỀN LAN 11A6 Nghỉ học.
40 TRỊNH ĐỨC MINH 11A6 Nghỉ học.
41 LÊ ANH TÚ 11A6 Nghỉ học.
42 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1.
43 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học.
44 LÊ PHƯƠNG LINH 11D3 Nghỉ học tiết 1.
45 NGUYỄN YẾN NHI B 11D3 Nghỉ học.
46 LƯU HIỀN ANH 11D4 Nghỉ học.
47 NGÔ PHƯƠNG ANH 11D4 Nghỉ học.
48 NGUYỄN THANH HÀ 11D4 Nghỉ học.
49 LƯU MINH PHƯƠNG 11D4 Nghỉ học.
50 TRƯƠNG QUỲNH ANH 11D5 Nghỉ học.
51 NGHIÊM NGỌC MAI 11D6 Đi học muộn.
52 LÊ VÕ GIA HUY 11D6 Nghỉ học.
53 TRẦN THU HÀ 11D7 Nghỉ học.
54 TRẦN HÀ AN 11D7 Nghỉ học.
55 NGUYỄN CẨM VÂN 11D7 Nghỉ học.
56 NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH 11D9 Nghỉ học.
57 LẠI PHƯƠNG MY 12A1 Nghỉ học.
58 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A1 Nghỉ học.
59 PHẠM HÙNG MẠNH 12A1 Nghỉ học.
60 THÁI CAO NGUYÊN 12A1 Nghỉ học tiết 4, 5.
61 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Nghỉ học.
62 NGUYỄN NGỌC HÀ MY 12A2 Nghỉ học.
63 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
64 PHẠM HÀ LINH 12A2 Nghỉ học.
65 PHẠM MINH CHÂU 12A2 Nghỉ học.
66 TRẦN ANH DŨNG 12A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
67 VÕ THỊ THU HẠ 12A2 Nghỉ học.
68 NGUYỄN THÁI SƠN B 12A3 Nghỉ học.
69 HÀ NGỌC HIỆP 12A3 vắng mặt trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45 phút)
70 LÊ LÂM OANH 12A4 Nghỉ học.
71 LÊ LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
72 NGÔ ĐƯC TIẾN 12A4 Đi học muộn.
73 NGUYỄN HÀ TRANG 12A4 Nghỉ học.
74 NGUYỄN MINH ANH B 12A4 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
75 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
76 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học.
77 PHẠM NHẬT LINH 12A5 Đi học muộn.
78 TRẦN VĂN NGHĨA 12A6 Nghỉ học.
79 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
80 MẠCH HOÀNG NHẬT LINH 12D1 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
81 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
82 TRẦN HÀ MY 12D1 Nghỉ học.
83 VŨ QUỐC MINH 12D1 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
84 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1.
85 ĐẶNG CHÂU ANH 12D3 Nghỉ học.
86 ĐẶNG NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
87 NGUYỄN ANH TUẤN 12D3 Nghỉ học.
88 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học.
89 NGUYỄN TUẤN MINH 12D3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
90 PHÙNG GIA MINH 12D4 Nghỉ học.
91 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Nghỉ học.
92 ĐẶNG KIỀU UYÊN 12D5 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
93 LÊ VÂN ANH 12D5 Nghỉ học.
94 NGÔ QUỲNH ANH 12D5 Nghỉ học tiết 1.
95 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D5 Nghỉ học.
96 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
97 ĐINH HỒNG NHUNG 12D6 Nghỉ học.
98 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Nghỉ học.
99 LÊ TÂM ANH 12D6 Nghỉ học.
100 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học.
101 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 12D6 Nghỉ học.
102 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 12D6 Nghỉ học.
103 LÊ THỤY QUYÊN 12D7 Nghỉ học.
104 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Nghỉ học tiết 1.
105 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
106 PHẠM THUÝ HÀ ANH 12D7 Nghỉ học tiết 1.
107 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học tiết 1.
108 VŨ LAN ANH 12D7 Nghỉ học.
109 BÙI VĨNH KIỆT 12D8 Nghỉ học.
110 NGUYỄN THU HÀ 12D8 Nghỉ học.
111 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
112 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 12D8 Nghỉ học.
113 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 12Q1 Vào học muộn 5.
114 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 12Q1 Vào học muộn 10.
115 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Nghỉ học.
116 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Vào học muộn 5.
117 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 12Q1 Vào học muộn 10.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374