Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/12/2015

03:44 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 DOÃN VIỆT ANH 10A2 Đi học muộn.
2 NGUYỄN THU TRANG 10A4 Nghỉ học.
3 PHẠM DUY PHONG 10D4 Nghỉ học giờ GDQP.
4 NGUYỄN NHẬT THÀNH 10D10 Nghỉ học.
5 NGUYỄN TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học.
6 NGUYỄN HÀ THU 11A2 Nghỉ học.
7 VŨ CHÍ BẰNG 11A3 Nghỉ học.
8 NGUYỄN THÙY NGÂN 11A3 Nghỉ học.
9 TRẦN VIỆT KHÁNH 11A3 Nghỉ học.
10 HOÀNG ĐỨC TRUNG 11A5 Nghỉ học.
11 PHẠM ĐỨC MỸ 11A5 Nghỉ học.
12 CHU THANH HẰNG 11A6 Nghỉ học.
13 TRẦN THU HÀ 11D7 Nghỉ học.
14 LÊ MẠNH CƯỜNG 11D8 Nghỉ học.
15 TRẦN QUẾ ANH 11D8 Nghỉ học.
16 NGUYỄN BÍCH THUỶ 12A3 Nghỉ học.
17 NGUYỄN THÁI SƠN B 12A3 Nghỉ học.
18 BÙI HIỀN ĐỨC 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
19 ĐỖ VIỆT HẢI 12A4 Đi học muộn giờ GDQP.
20 NGÔ ĐƯC TIẾN 12A4 Đi học muộn giờ GDQP.
21 PHẠM THÁI HUY 12A4 Đi học muộn giờ GDQP.
22 TRẦN ĐỨC HUY 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
23 VŨ HỒNG NGỌC 12A4 nghỉ học giờ GDQP
24 VŨ MINH ĐỨC 12A4 Đi học muộn giờ GDQP.
25 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
26 NGÔ LÊ HỒNG PHONG 12A5 Nghỉ học.
27 NGUYỄN NGỌC THIỆN 12A5 Nghỉ học.
28 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Đi học muộn.
29 ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG ANH 12D1 Nghỉ học.
30 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
31 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Đi học muộn.
32 LÊ ĐỨC DŨNG 12D3 Đi học muộn.
33 NGUYỄN BẢO HÂN 12D3 Đi học muộn.
34 NGUYỄN ANH TUẤN 12D3 Nghỉ học.
35 PHẠM THỊ MINH ANH 12D4 Nghỉ học.
36 PHÙNG GIA MINH 12D4 Nghỉ học.
37 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 12D5 Nghỉ học.
38 LÊ TÂM ANH 12D6 Nghỉ học.
39 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Nghỉ học.
40 NGUYỄN HOÀNG YẾN 12Q1 Nghỉ học.
    10D2 Tiết 2, 3: thầy Ngọc (TD) dạy thay thầy Thanh (TD).
    11D2 Tiết 2: cô Ngọc (Tin) dạy thay cô Tuyết.
    11A1 Tiết 3, 4: thầy Hồng Anh xin giờ cô Hoan (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741