Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 27/9/2016

15:08 28/09/2016

Chuyên cần ngày 27/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

10A2

nghỉ học

2

NGUYỄN MAI TRANG

10D1

nghỉ học

3

PHẠM KHÁNH VY

10D1

nghỉ học tiết 4,5

4

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học giờ Tin học

5

ĐẶNG LONG GIANG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

6

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

nghỉ học

7

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

8

NGUYỄN LINH CHI

11A3

đi học muộn học Thể dục

9

NGUYỄN VINH

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

10

PHẠM NGỌC NHUNG

11A3

đi học muộn học Thể dục

11

PHẠM THU NGÂN

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

12

PHAN QUANG HÙNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

13

BÙI MINH NGỌC

11A3

đi học muộn học Thể dục

14

HOÀNG ĐỨC TRUNG

11D1

nghỉ học tiết 3,4,5

15

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

nghỉ học tiết 3,4,5

16

LƯU VIỆT HƯNG

11D3

đi học muộn giờ Tin học

17

NGÔ TÙNG LÂM

11D3

nghỉ học giờ Tin học

18

VŨ BÌNH NHI

11D3

nghỉ học

19

HOÀNG MINH NGHĨA

11D6

đi học muộn giờ Tin học

20

LÊ MINH CHÂU

11D6

nghỉ học giờ Tin học

21

MAI ĐỨC HUY

11D6

nghỉ học giờ Tin học

22

NGUYỄN ĐỨC MINH

11D6

đi học muộn giờ Tin học

23

NGUYỄN NHƯ Ý

11D6

nghỉ học giờ Tin học

24

NGUYỄN THU HƯƠNG

11D6

đi học muộn giờ Tin học

25

PHAN THÚY VY

11D6

đi học muộn giờ Tin học

26

PHÙNG LÂM ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

27

TRẦN VIỆT HƯNG

11D6

đi học muộn giờ Tin học

28

VŨ NGỌC BỘI

11D6

đi học muộn giờ Tin học

29

NGUYỄN MINH NGỌC B

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

30

QUÁCH HÀ TRANG

11D9

đi học muộn học Thể dục

31

TRẦN THU GIANG

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

32

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

33

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

34

NGUYỄN KIM KHÁNH

12A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

35

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

36

TẠ MINH QUÂN

12A1

nghỉ học tiết 1

37

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

38

LÊ MINH KHANG

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

39

LÊ THỊ HỒNG HÀ

12A6

nghỉ học

40

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

41

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

42

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

43

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học tiết 5

44

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

45

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học tiết 5

46

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

47

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học tiết 5

48

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học tiết 1

49

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

50

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học tiết 5

51

NGUYỄN ĐỨC DUY

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

52

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học tiết 5

53

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

54

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 1,5

55

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

56

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

57

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

58

PHẠM VY LÊ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

59

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

60

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

61

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

nghỉ học học tăng cường

62

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

nghỉ học

63

TRẦN TRỌNG HIỆP

12D3

nghỉ học giờ Tin học

64

LÊ DƯƠNG MINH NGỌC

12D4

nghỉ học

65

VĂN NGUYỆT MINH

12D6

nghỉ học

66

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học

67

LÊ THỊ LINH CHI

12D8

nghỉ học

68

NGUYỄN MINH TIẾN

12D8

nghỉ học

69

LÊ MINH THU

12D9

nghỉ học

70

NGUYỄN MAI LINH

12D9

nghỉ học

71

NGUYỄN MAI LINH

12D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374