Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/01/2016

04:00 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 27/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRẦN NHẬT HỒNG 10A1 Nghỉ học.
2 TRẦN THẢO ĐAN 10A2 Nghỉ học.
3 ĐẶNG TUẤN GIANG 10A4 Nghỉ học.
4 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 10A4 Nghỉ học.
5 TRỊNH QUANG HUY 10A4 Nghỉ học.
6 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Nghỉ học.
7 TRƯƠNG HOÀNG KIÊN 10A5 Nghỉ học.
8 BÙI NGỌC NINH YÊN 10D2 Nghỉ học tiết 3.
9 NGUYỄN BẢO NGỌC 10D2 Đi học muộn 10.
10 PHẠM GIA BÁCH 10D2 Đi học muộn 10.
11 TRƯƠNG HÀ MY 10D8 Nghỉ học.
12 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 10D9 Nghỉ học.
13 HOÀNG HỒ PHƯƠNG MAI 10D9 Nghỉ học.
14 LÊ PHƯƠNG NGỌC THẢO 10D9 Nghỉ học.
15 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Đi học muộn 25.
16 NGÔ ĐỨC ANH A 11A3 Đi học muộn.
17 NGUYỄN VÂN ANH 11A3 Nghỉ học.
18 MAI HẢI ANH 11A3 Nghỉ học.
19 TRẦN VIỆT KHÁNH 11A3 Nghỉ học.
20 NGUYỄN HẢI NAM 11A4 Nghỉ học.
21 ĐÀM ANH DƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
22 HOÀNG ĐỨC TRUNG 11A5 Nghỉ học.
23 CHU THANH HẰNG 11A6 Nghỉ học.
24 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Nghỉ học tiết 3.
25 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học tiết 3.
26 NGUYỄN KHÁNH LINH 11D1 Nghỉ học.
27 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 11D1 Nghỉ học.
28 ĐỖ TIẾN ĐẠT 11D2 Nghỉ học.
29 DƯƠNG LƯU TIẾN 11D4 Nghỉ học.
30 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
31 NGÔ PHƯƠNG THỦY 11D6 Nghỉ học.
32 NGUYỄN KHÁNH DUY 11D7 Nghỉ học.
33 PHẠM NGUYỄN THANH PHƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
34 NGÔ LÊ HÀ ANH 11D8 Nghỉ học.
35 NGUYỄN MINH ANH 11D8 Nghỉ học.
36 NGUYỄN PHƯƠNG PHƯƠNG 11D8 Nghỉ học.
37 NGUYỄN TIẾN NHẬT NAM 11D8 Nghỉ học.
38 NGUYỄN THU HƯỜNG 11D9 Nghỉ học.
39 LÊ QUỲNH CHI 11D9 Nghỉ học.
40 CAO QUANG DUY 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
41 ĐÀO LÊ HOÀNG 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
42 ĐỖ HỒNG NHUNG 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
43 HOÀNG ANH QUỐC 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
44 LÊ TUYẾT MY 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
45 NGÔ HỒNG HẠNH 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
46 NGUYỄN CHÍ HIẾU 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
47 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
48 NGUYỄN MINH NGUYỆT 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
49 NGUYỄN MỸ HẠNH 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
50 NGUYỄN NGỌC HÀ MY 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
51 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
52 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
53 NGUYỄN VIỆT ANH A 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
54 NGUYỄN VIỆT ANH B 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
55 NHỮ MINH TÚ 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
56 PHẠM DUY 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
57 PHẠM HÀ LINH 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
58 TRẦN ANH DŨNG 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
59 VÕ THỊ THU HẠ 12A2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
60 LÊ DIỆU ANH 12A3 Nghỉ học giờ Tin học.
61 LÊ DIỆU ANH 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
62 NGUYỄN NGỌC LÃM 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
63 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
64 NGUYỄN THU TRÀ 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
65 NGUYỄN VŨ SƠN TÙNG 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
66 PHẠM ĐÌNH BÁCH 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
67 PHẠM ĐỨC ANH 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
68 PHẠM QUANG LÂM 12A3 Nghỉ học giờ Tin học.
69 PHẠM QUANG LÂM 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
70 PHAN CẢNH TRUNG 12A3 Nghỉ học giờ Tin học.
71 PHAN CẢNH TRUNG 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
72 PHÍ NGUYỆT ÁNH 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
73 PHƯƠNG MINH QUANG 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
74 TRẦN ANH MINH 12A3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
75 BÙI TÚ LINH 12A5 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
76 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
77 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
78 NGUYỄN NGỌC ANH 12A5 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
79 PHẠM HẢI SƠN 12A5 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
80 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
81 DOÃN THỊ THÙY LINH 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
82 HOÀNG CÔNG ĐỊNH 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
83 LÊ THANH HƯƠNG 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
84 NGUYỄN MINH TÂM 12A6 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
85 TRẦN THANH HUYỀN 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
86 BÙI MINH CHÂU 12D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
87 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
88 LÊ THU HƯƠNG 12D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
89 MẠCH HOÀNG NHẬT LINH 12D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
90 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
91 VŨ QUỐC MINH 12D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
92 VŨ THẢO NHI 12D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30).
93 DOÃN KHÁNH VÂN 12D2 Nghỉ học.
94 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D2 Nghỉ học.
95 NGUYỄN THẢO NHI 12D2 Nghỉ học.
96 PHÙNG MINH HẠNH 12D2 Nghỉ học.
97 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
98 ĐẶNG NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
99 NGÔ KIM NGÂN 12D3 Nghỉ học.
100 NGUYỄN BÁ MINH CHIẾN 12D3 Nghỉ học tiết 1.
101 NGUYỄN QUỐC TUẤN 12D3 Nghỉ học.
102 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
103 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 12D3 Nghỉ học.
104 NGUYỄN TUẤN MINH 12D3 Nghỉ học.
105 TRƯƠNG THU HOÀI 12D3 Nghỉ học.
106 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Nghỉ học.
107 NGUYỄN NGỌC LINH 12D5 Nghỉ học.
108 NGUYỄN THÁI HIỀN 12D5 Nghỉ học.
109 NGUYỄN TUYẾT LINH 12D5 Nghỉ học.
110 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 12D5 Nghỉ học.
111 TRẦN PHƯƠNG THẢO 12D5 Nghỉ học.
112 TRỊNH ĐẠI NGHĨA 12D5 Nghỉ học.
113 TRỊNH HƯƠNG GIANG 12D5 Nghỉ học.
114 VŨ THUỲ DUNG 12D5 Nghỉ học.
115 ĐINH HỒNG NHUNG 12D6 Nghỉ học.
116 ĐINH QUỲNH TRANG 12D6 Nghỉ học.
117 DƯ ANH TUẤN 12D6 Nghỉ học.
118 LÊ TÂM ANH 12D6 Nghỉ học.
119 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 12D6 Nghỉ học.
120 NGUYỄN QUỲNH THƠ 12D6 Nghỉ học.
121 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học.
122 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 12D6 Nghỉ học.
123 TRẦN CHÂU GIANG 12D6 Nghỉ học.
124 ĐÀO DŨNG TRÍ 12D7 Nghỉ học.
125 HOÀNG BẢO NGỌC 12D7 Nghỉ học.
126 LÊ THỤY QUYÊN 12D7 Nghỉ học.
127 LƯƠNG NGỌC QUỲNH MAI 12D7 Nghỉ học.
128 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
129 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
130 NGUYỄN TRÍ NHÂN 12D7 Nghỉ học.
131 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
132 PHẠM THU PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
133 BÙI BÍCH PHƯƠNG 12Q1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
134 LÊ NAM TRUNG 12Q1 Đi học muộn 7.
135 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 12Q1 Nghỉ học.
136 NGUYỄN DUY ANH 12Q1 Đi học muộn 5.
137 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12Q1 Đi học muộn 5.
138 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 12Q1 Đi học muộn 7.
139 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Đi học muộn 10.
140 PHẠM HOÀNG KHÁNH NAM 12Q1 Đi học muộn 25.
141 PHẠM PHƯƠNG THẢO 12Q1 Đi học muộn 5.
142 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 12Q1 Đi học muộn 10.
143 TRƯƠNG HOÀNG MAI 12Q1 Đi học muộn 5.
    10D1 Tiết 1: cô Liên (CD) muộn 10.
    10A1 Tiết 1: thầy Thanh (TD) dạy thay cô Khuyên (TD).
    11D2 Tiết 4,5: cô Mai Anh (V) dạy thay cô Tuyết (V). 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374