Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/01/2016

04:01 29/01/2016

Thông tin chuyên cần của học sinh học tập tại trường TPHP Phan Đình Tùng, khối 10 đến khối 12 ngày 28/01/2016.

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 ĐỖ VÂN NGỌC 10A1 Nghỉ học.
2 ĐOÀN MINH HẠNH 10A2 Nghỉ học.
3 BÙI MINH NGỌC 10A3 Đi học muộn.
4 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Đi học muộn.
5 LÊ TRỌNG HOÀNG 10A3 Nghỉ học.
6 NGUYỄN VŨ NHẬT LINH 10A3 Đi học muộn.
7 PHÙNG TRÀ MY 10A3 Đi học muộn.
8 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 10A4 Nghỉ học.
9 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Nghỉ học.
10 NGUYỄN GIANG SƠN 10D1 Vào học muộn 5.
11 NGUYỄN KHÁNH VI 10D1 Vào học muộn 10.
12 BÙI NGỌC NINH YÊN 10D2 Nghỉ học tiết 4, 5.
13 NGUYỄN BẢO NGỌC 10D2 Vào học muộn 10.
14 NGUYỄN KIM QUYÊN 10D2 Vào học muộn 10.
15 TRỊNH VÂN ANH 10D2 Vào học muộn 45.
16 HOÀNG MINH KHUÊ 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
17 HOÀNG XUÂN VŨ 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
18 NGÔ NGỌC DƯƠNG 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
19 NGUYỄN ANH THƯ 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
20 PHẠM KHÁNH LINH 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
21 TRẦN THỊ ANH THƯ 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
22 NGUYỄN TÚ QUỲNH 10D6 Nghỉ học.
23 ĐỖ KHÁNH AN 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
24 LÊ PHƯƠNG NHI 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
25 LƯU DIỆU LINH 10D9 Đi học muộn 20- giờ Tin học.
26 MẠC KHÁNH VI 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
27 NGUYỄN MINH NGỌC B 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
28 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
29 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 10D9 Nghỉ học.
30 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
31 NGUYỄN THẢO LÊ 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
32 NGUYỄN THỊ HÀ TÂM 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
33 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
34 TRẦN LINH CHI 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
35 VŨ HOÀI AN 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
36 LÊ MINH KHANG 11A3 Đi học muộn.
37 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 11A4 Nghỉ học.
38 NGUYỄN HẢI NAM 11A4 Nghỉ học.
39 HOÀNG ĐỨC TRUNG 11A5 Nghỉ học.
40 ĐÀM ANH DƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
41 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
42 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Nghỉ học.
43 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học.
44 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Vào học muộn 10.
45 NGUYỄN DIỄM THU 11D1 Nghỉ học.
46 ĐỖ TIẾN ĐẠT 11D2 Nghỉ học.
47 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Nghỉ học.
48 NGUYỄN MINH HIỀN 11D3 Nghỉ học.
49 NGUYỄN HẢI LINH 11D3 Nghỉ học.
50 NGUYỄN YẾN NHI B 11D3 Nghỉ học.
51 TRẦN THÙY LINH B 11D6 Nghỉ học.
52 TRẦN THU HÀ 11D7 Nghỉ học.
53 NGUYỄN KHÁNH DUY 11D7 Nghỉ học.
54 ĐINH BẢO NGỌC 11D8 Nghỉ học.
55 LÊ QUỲNH CHI 11D9 Nghỉ học.
56 CHU NHẤT LONG 12A1 Nghỉ học.
57 LẠI PHƯƠNG MY 12A1 Nghỉ học.
58 VŨ MINH HIỆP 12A1 Nghỉ học.
59 CHU QUANG HUY 12A2 Đi học muộn.
60 ĐẶNG QUỐC TUẤN 12A2 Nghỉ học.
61 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn.
62 ĐỖ HỒNG NHUNG 12A2 Đi học muộn.
63 HOÀNG ANH QUỐC 12A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 8h).
64 LÊ TUYẾT MY 12A2 Đi học muộn.
65 NGÔ HỒNG HẠNH 12A2 Đi học muộn.
66 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn.
67 NGUYỄN MỸ HẠNH 12A2 Đi học muộn.
68 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 8h).
69 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Đi học muộn.
70 PHẠM DUY 12A2 Đi học muộn.
71 PHẠM HÀ LINH 12A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 8h).
72 PHẠM MINH CHÂU 12A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 8h).
73 TRẦN ANH DŨNG 12A2 Đi học muộn.
74 TRẦN ĐỨC THẮNG 12A2 Đi học muộn.
75 TRẦN THỊ NGUYÊN 12A2 Đi học muộn.
76 NGUYỄN BÍCH THUỶ 12A3 Nghỉ học.
77 PHAN CẢNH TRUNG 12A3 Đi học muộn.
78 ĐỖ MẠNH PHÚ 12A4 Đi học muộn.
79 LÊ LINH CHI 12A4 Đi học muộn.
80 NGUYỄN MINH ANH B 12A4 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 8h).
81 NGUYỄN VŨ TRUNG KIÊN 12A4 Đi học muộn.
82 PHẠM QUANG VINH 12A4 Nghỉ học.
83 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 12A4 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 8h).
84 VŨ TRUNG ANH 12A4 Đi học muộn.
85 BÙI KIM LONG 12A5 Nghỉ học.
86 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
87 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Đi học muộn.
88 THÁI ĐẠI NGHĨA 12A5 Nghỉ học.
89 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Đi học muộn.
90 NGUYỄN THANH TRÚC 12A6 Nghỉ học.
91 NGUYỄN VĂN HIẾU 12A6 Nghỉ học.
92 NGUYỄN NGỌC HẠNH 12A6 Nghỉ học.
93 ĐỖ CHÂU ANH 12D1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
94 ĐOÀN MINH THUÝ 12D1 Nghỉ học.
95 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Nghỉ học.
96 LÊ THU HƯƠNG 12D1 Đi học muộn.
97 NGUYỄN HOÀNG MINH QUÂN 12D1 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 8h).
98 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
99 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 12D1 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 8h).
100 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D1 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 8h).
101 TRẦN THỊ THU HẰNG 12D1 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 8h).
102 VŨ BẢO NGỌC 12D1 Nghỉ học.
103 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
104 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tiết 1.
105 NGUYỄN ĐĂNG MINH 12D2 Nghỉ học tiết 1.
106 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D2 Nghỉ học.
107 TẠ HƯƠNG QUỲNH 12D2 Nghỉ học tiết 1.
108 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
109 BÙI THỊ MỸ LINH 12D3 Nghỉ học.
110 ĐẶNG NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
111 NGUYỄN HỒNG TRÀ 12D3 Nghỉ học.
112 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học.
113 NGUYỄN TUẤN MINH 12D3 Nghỉ học.
114 CAO KỲ DUYÊN 12D4 Đi học muộn.
115 ĐOÀN HOÀI ANH 12D4 Đi học muộn.
116 NGÔ HÀ GIANG 12D4 Đi học muộn.
117 ĐẶNG KIỀU UYÊN 12D5 Nghỉ học.
118 NGÔ QUỲNH ANH 12D5 Nghỉ học tiết 1.
119 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
120 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12D5 Nghỉ học tiết 1.
121 NGUYỄN THÁI HIỀN 12D5 Nghỉ học.
122 TRẦN PHƯƠNG THẢO 12D5 Nghỉ học.
123 TRỊNH HƯƠNG GIANG 12D5 Nghỉ học.
124 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Nghỉ học.
125 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 12D6 Nghỉ học.
126 NGUYỄN NGOC MAI PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
127 NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
128 NGUYỄN THÁI ANH THƯ 12D6 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
129 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 12D6 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
130 NGUYỄN TRỊNH THỦY TIÊN 12D6 Nghỉ học.
131 VŨ PHƯỢNG ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
132 ĐÀO DŨNG TRÍ 12D7 Đi học muộn.
133 ĐỖ PHƯƠNG ANH 12D7 Nghỉ học.
134 LÊ CHI MAI 12D7 Đi học muộn.
135 LÊ HỒNG NGỌC 12D7 Nghỉ học.
136 LÊ PHƯƠNG CHI 12D7 Nghỉ học.
137 LÊ TUẤN DŨNG 12D7 Nghỉ học.
138 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
139 NGUYỄN TRÍ NHÂN 12D7 Nghỉ học.
140 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
141 VŨ LAN ANH 12D7 Nghỉ học.
142 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Nghỉ học tiết 1.
143 TRIỆU PHƯƠNG ANH 12D8 Nghỉ học.
144 TRƯƠNG THỊ NHƯ PHƯƠNG 12D8 Nghỉ học.
145 NGUYỄN HOÀNG YẾN 12Q1 Nghỉ học.
146 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 12Q1 Vào học muộn 10.
147 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Vào học muộn 10.
148 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 12Q1 Vào học muộn 10.
149 TRỊNH LÊ ANH MINH 12Q1 Vào học muộn 10.
    10D1 Tiết 2, 3: cô Diệu Hiền dạy thay cô Tuyết.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374