Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/02/2015

07:01 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRẦN HƯƠNG GIANG 10A1 Đi học muộn.
2 TÔ ĐÌNH KHẢI 10A3 Nghỉ học.
3 LÊ THÀNH ĐẠT 10A5 Nghỉ học.
4 VŨ HẢI BẰNG 10A6 Nghỉ học.
5 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học.
6 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
7 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Nghỉ học.
8 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 11A2 Nghỉ học.
9 NGUYỄN THẢO MY 11A5 Nghỉ học.
10 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
11 NGUYỄN THU TRÀ 11D2 Nghỉ học.
12 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
13 HOÀNG MẠNH KIÊN 11D3 Nghỉ học.
14 LƯU PHƯƠNG NAM 11D4 Nghỉ học.
15 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 11D6 Nghỉ học.
16 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học.
17 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 11D7 Nghỉ học.
18 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Nghỉ học.
19 NGUYỄN BÍCH NGỌC 11D7 Nghỉ học.
20 NGUYỄN NGỌC DIỆU 11D7 Nghỉ học.
21 NGUYỄN VĨNH HÀO 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
22 TRỊNH LÊ ANH MINH 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
23 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
24 TẠ QUỲNH CHI 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
25 TRẦN THỊ THU HIỀN 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
26 ĐỖ VŨ THÀNH LONG 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
27 PHẠM ĐỨC DUY 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
28 TRƯƠNG NGỌC MINH ANH 11Q1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
29 PHẠM ĐỨC DUY 11Q1 Nghỉ học.
30 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
31 NGUYỄN THẾ BÁO KHÁNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
32 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
33 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
34 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
35 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
36 PHẠM VIỆT DƯ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
37 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
38 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
39 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
40 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
41 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
42 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
43 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
44 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
45 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
46 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
47 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
48 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
49 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
50 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học.
51 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học.
52 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12A1 Nghỉ học.
53 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
54 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
55 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
56 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
57 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
58 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
59 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
60 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
61 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học.
62 PHAN THANH HUYỀN 12A3 Đi học muộn.
63 BÙI MINH THẮNG 12A3 Đi học muộn.
64 BÙI VŨ LIÊN CHÂU 12A3 Nghỉ học.
65 VŨ CÁT HOÀNG 12A3 Nghỉ học.
66 VŨ HOÀNG DUY 12A4 Đi học muộn.
67 NGÔ HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học.
68 TRẦN MINH NGỌC 12A4 Nghỉ học.
69 ĐỖ QUANG HIỆP 12A4 Nghỉ học.
70 LÊ THU NGÂN 12A5 Đi học muộn.
71 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Đi học muộn.
72 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
73 TRẦN BÁ THÀNH 12A6 Nghỉ học.
74 VŨ CẨM NHUNG 12A6 Nghỉ học.
75 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Nghỉ học.
76 VŨ HẢI LONG 12A6 Nghỉ học.
77 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học.
78 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 12D2 Nghỉ học có phép.
79 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
80 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Đi học muộn.
81 HỒ THU TRANG 12D4 Đi học muộn.
82 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Nghỉ học.
83 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
84 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học tiết 1.
85 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Nghỉ học tiết 1.
86 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D6 Nghỉ học.
87 BÙI LÊ HÀ VI 12D6 Nghỉ học.
88 TRẦN QUỲNH ANH 12D7 Nghỉ học.
89 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
90 ĐẶNG THU TRÀ 12D7 Nghỉ học.
91 NGUYỄN THẠCH HƯNG 12Q1 Nghỉ học.
92 ĐẶNG THUỶ UYÊN 12Q2 Nghỉ học.
    11Q1 Tiết 3: thầy Ngọc vào muộn 20.
    10D2 Tiết 2: cô Thanh (CN) nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374