Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/03/2015

07:56 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Đi học muộn.
2 VƯƠNG QUỐC ANH 10A3 Nghỉ học.
3 TRỊNH NHẬT MINH 10A3 Nghỉ học.
4 NGUYỄN TRẦN THU PHƯƠNG 10A3 Nghỉ học.
5 DƯƠNG VŨ DŨNG 10A6 Nghỉ học.
6 NGUYẾN PHI HƯNG 10A6 Nghỉ học.
7 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học.
8 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Nghỉ học.
9 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Đi học muộn.
10 NGUYỄN PHƯƠNG ANH A 10D3 Nghỉ học.
11 DƯƠNG LƯU TIẾN 10D4 Đi học muộn.
12 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 10D5 Nghỉ học.
13 VŨ NGỌC HUYỀN 10D6 Đi học muộn.
14 ĐỖ ĐỨC DŨNG 10D6 Nghỉ học.
15 TRẦN THÙY LINH a 10D6 Nghỉ học.
16 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 11A4 Nghỉ học.
17 NGUYỄN QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học.
18 NGUYỄN QUỲNH SƯƠNG 11D1 Nghỉ học.
19 LÊ THẢO MY 11D1 Nghỉ học.
20 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học tiết 1.
21 ĐÀM NGỌC THUỲ 11D2 Nghỉ học tiết 1.
22 NGÔ BẢO CHÂU 11D2 Nghỉ học.
23 PHẠM BÍCH NGỌC 11D2 Nghỉ học.
24 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
25 DOÃN KHÁNH VÂN 11D2 Nghỉ học.
26 ĐÀM THỊ VÂN ANH 11D5 Đi học muộn.
27 VŨ YẾN NHI 11D5 Nghỉ học.
28 VŨ PHƯỢNG ANH 11D6 Nghỉ học.
29 HOÀNG MINH TÚ 11D6 Nghỉ học.
30 PHẠM HÀ PHƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
31 ĐAN VIỆT ANH 11D8 Nghỉ học.
32 HOÀNG BÍCH HẰNG 11D8 Nghỉ học.
33 TẠ QUỲNH CHI 11Q1 Nghỉ học tiết 4, 5.
34 BÙI BÍCH PHƯƠNG 11Q1 Nghỉ học tiết 4.
35 TRẦN KIM PHƯỢNG 11Q1 Nghỉ học tiết 4.
36 NGÔ NGỌC TRÂM 11Q1 Nghỉ học tiết 4.
37 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
38 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
39 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
40 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
41 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
42 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
43 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
44 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
45 HỒ ANH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
46 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
47 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
48 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học.
49 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
50 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Nghỉ học.
51 THÁI ANH TÚ 12A1 Nghỉ học.
52 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Nghỉ học.
53 TRẦN VƯƠNG ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
54 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
55 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
56 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
57 PHAN THỊ PHƯƠNG CHI 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
58 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
59 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
60 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
61 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
62 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
63 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
64 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
65 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học.
66 NGÔ HẢI LINH 12A2 Nghỉ học.
67 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học.
68 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Nghỉ học.
69 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
70 NGUYỄN VÂN ANH 12A4 Đi học muộn.
71 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Đi học muộn.
72 NGÔ HẢI YẾN 12A4 Đi học muộn.
73 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Nghỉ học.
74 HOÀNG QUANG HUY 12A4 Nghỉ học.
75 NGÔ NGỌC TÙNG 12A5 Nghỉ học.
76 CÔNG HÀ MY 12A5 Đi học muộn.
77 ĐỖ MINH HUY 12A5 Đi học muộn.
78 PHẠM THỊ KHÁNH AN 12A6 Nghỉ học.
79 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Nghỉ học.
80 LÊ KHẢI ANH 12D3 Đi học muộn.
81 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Đi học muộn.
82 LÊ PHƯƠNG ANH 12D3 Đi học muộn.
83 TRẦN QUỲNH HOA 12D3 Đi học muộn.
84 VŨ VÂN TRANG 12D3 Đi học muộn.
85 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Nghỉ học.
86 VŨ VÂN TRANG 12D3 Đi học muộn.
87 LÊ PHƯƠNG ANH 12D3 Đi học muộn.
88 BÙI HUỆ ANH 12D4 Đi học muộn.
89 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Đi học muộn.
90 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Đi học muộn.
91 LẠI PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
92 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
93 MAI THOẠI LONG 12D6 Nghỉ học.
94 MAI THU TRÀ 12D6 Nghỉ học.
95 TRẦN HÀ ANH 12D7 Nghỉ học.
96 NGUYỄN VIỆT HƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
97 TRẦN THANH THUÝ 12D7 Nghỉ học.
98 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG ANH 12Q2 Đi học muộn.
99 LÊ KẾ LONG 12Q2 Đi học muộn.
    12D2 Tiết 1: cô Quyên B dạy thay cô Quyên A.
    12Q2 Tiết 3: cô Loan dạy thay cô Mai Anh.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374